ASF şi-a redus cheltuielile cu 18%, în 2015. Ce venituri a avut Autoritatea?

28.06.2016

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a finalizat Raportul anual pe 2015 – o sinteză a activităților desfășurate anul trecut în exercitarea mandatului de asigurare a unui cadru integrat de funcționare și supraveghere a piețelor financiare nebancare – asigurări, piață de capital și pensii private.

Al treilea an de la înființarea ASF a marcat încheierea procesului de reformă și reconstrucție instituțională început în 2014, în paralel cu un amplu efort de revizuire a fundamentelor pieței asigurărilor, afectată de acumularea în timp a unor dezechilibre și devieri de la principiile guvernanței responsabile.

Concomitent cu elaborarea unei noi legislații și cu întărirea supravegherii în asigurări, pe baza rezultatelor unui audit financiar fără precedent, ASF a continuat demersurile de încurajare a dezvoltării pieței de capital, adoptând mai multe măsuri de eliminare a barierelor administrative sau de costuri, în contextul implementării proiectului STEAM de promovare a României în categoria piețelor emergente. Au fost introduse, de asemenea, relaxări ale cerințelor privind politicile de investiții ale fondurilor de pensii private, în vederea consolidării potențialului de creștere al acestora.

”Prin toate acțiunile sale de reducere a hazardului moral, cu precădere în industria asigurărilor, de eliminare a posibilității apariției unor noi surprize cu potențial de dezechilibrare a piețelor, și, nu în ultimul rând, prin întărirea propriei capacități instituționale de a se ridica la înălțimea provocărilor, ASF a creat premise solide ca piețele nebancare să folosească la maximum actuala conjunctură de relansare economică, să se deschidă spre consumatori și să se diversifice, astfel încât să-și asigure un ciclu de creștere sustenabilă pe termen lung”, afirmă Mișu Negrițoiu, președintele ASF, în deschiderea Raportului.

Situațiile financiare ale ASF pe 2015, auditate de PricewaterhouseCoopers și care încheie raportul, relevă o scădere a cheltuielilor cu peste 18%, comparativ cu anul 2014, până la 120,7 milioane lei, pe fondul reducerii cheltuielilor cu personalul cu 21%, dar și al reprogramării pentru 2016 a investițiilor în noua infrastructură IT centralizată.

Veniturile ASF au însumat 157,3 milioane lei anul trecut, fiind mai mici cu 5,2% ca urmare a diminuării mai multor tipuri de contribuții ale entităților supravegheate (comisioane, tarife și taxe pentru piața de capital, cota pentru RCA, cota din contribuțiile fondurilor de pensii private). Astfel, 2015 s-a închis cu un excedent de 36,5 milioane lei.

 

 

Citiți și despre: