Stiri: Finante

12,7 miliarde lei, fonduri disponibile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020

29.03.2016

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, a lansat Ghidul solicitantului privind dezvoltarea infrastructurii integrate de apă și apă uzată și primele patru apeluri de propuneri de proiecte aferente Axei prioritare 3 ”Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor” .

Prin acest ghid se asigură continuarea investițiilor în infrastructura de mediu realizate prin programele de preaderare și Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013. Principalul obiectiv al proiectelor este acela de a asigura că majoritatea localităților dispun de alimentare cu apă şi canalizare conform normelor prevăzute de directivele europene.

Cele patru apeluri de propuneri de proiecte lansate vizează următoarele tipuri de acțiuni: proiecte integrate noi de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată (extinderea spre mediul rural a ariei de operare, în vederea conformării noilor aglomerări vizate) și proiecte integrate fazate de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată (care asigură continuarea investițiilor aprobate în perioada 2007-2013 prin POS Mediu și nefinalizate până la finalul anului 2015, aprobate ca proiecte fazate prin decizie a Comisiei Europene). Alte două tipuri de acțiuni sunt dezvoltarea unui laborator național pentru îmbunătăţirea monitorizării substanţelor deversate în ape şi a calităţii apei potabile și sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020.

Beneficiarii eligibili pentru apeluri de propuneri de proiecte menționate sunt operatorii regionali din sectorul de apă/ apă uzată și Primăria Municipiului București (pentru proiecte integrate noi de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, proiecte integrate fazate de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată și sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020) și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în parteneriat cu Administrația Națională ”Apele Române” și Ministerul Sănătății (pentru dezvoltarea unui laborator național pentru îmbunătăţirea monitorizării substanţelor deversate în ape şi a calităţii apei potabile).

Bugetul apelurilor are o valoare totală de peste 12,7 miliarde lei (alocare netă fără rezerva de performanță), din care 12,6 miliarde lei pentru proiecte integrate noi de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, proiecte integrate fazate de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată și sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014- 2020 și post 2020 și peste 89 milioane lei pentru dezvoltarea unui laborator național pentru îmbunătăţirea monitorizării substanţelor deversate în ape şi a calităţii apei potabile.