Stiri: Social

Stagii de practica facultate 2022

15 obiective pe care studenții le propun viitorilor parlamentari

03.10.2016

În  contextul în care peste aproximativ două luni în România vor avea loc alegeri parlamentare care vor decide soarta țării pentru următorii 4 ani, cu ocazia începutului unui nou an universitar, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) lansează campania Viitorul Implică Studenții (V. I. S.), împreună cu o serie de 15 obiective ale studenților pentru dezvoltarea sistemului educațional universitar din România.

Astfel, toți candidații la alegerile parlamentare din această toamnă și toate partidele politice din România sunt invitate să își asume cele 15 priorități ale studenților și să le includă în programele lor politice cu care vor candida, iar apoi, dacă vor fi aleși, sunt invitați să le pună în practică din Parlamentul României și/sau din Guvernul României, după caz, începând chiar cu Legea bugetului de stat pentru anul 2017.

Obiectivele propuse de studenţi sunt următoarele:

1. O finanțare corespunzătoare a educației, peste media statelor membre ale Uniunii Europene, bazată pe performanță, prin alocarea anuală a minimum 6% din Produsul Intern Brut pentru acest sector.

2. Un cadru legislativ stabil și predictibil în ceea ce privește sistemul național de învățământ, realizat în urma unei consultări autentice cu toți actorii din sistemul de educație.

3. Un fond pentru burse suficient de mare, care să permită universităților să acorde astfel de forme de sprijin tuturor studenților care au nevoie, într-un cuantum care să acopere cheltuielile lunare de cazare, masă, încălțăminte, îmbrăcăminte și materiale pentru studiu, precum și alte mecanisme care să transforme sistemul educațional românesc într-unul echitabil, în așa fel încât abandonul universitar cauzat de lipsa resurselor financiare să fie eradicat.

4. Fonduri de investiții care să permită renovarea căminelor studențești pentru a le aduce la standarde europene, precum și construcția de noi cămine studențești acolo unde există deficit de locuri de cazare, în comparație cu cererea.

5. Sistem de consiliere și orientare în carieră finanțat corespunzător, funcțional, cu resurse umane suficiente și bine pregătite, atât în învățământul preuniversitar, cât și în cel universitar, astfel încât toți elevii și studenții să acceseze astfel de servicii gratuit pe parcursul studiilor, pentru a le facilita alegerea unor trasee educaționale corespunzătoare și o inserție pe piața muncii cât mai facilă, precum și pentru a combate abandonul studiilor universitare.

6. O legislație corespunzătoare pentru stagii de practică și internshipuri, care să confere drepturi celor ce parcurg astfel de stagii, precum și o pondere mult mai mare a practicii în studiile universitare, cu sprijin direct oferit studenților de universități prin garantarea de locuri de practică de calitate în toate domeniile.

7. Fonduri suficiente și legislație corespunzătoare, care să permită dezvoltarea unui sistem de învățământ cu adevărat centrat pe studenți, flexibil, cu mijloace și metode de predare adaptate nevoilor acestora, bazate pe o infrastructură academică modernă, resurse de învățare de actualitate și cadre didactice bine pregătite și cu abilități pedagogice bine dezvoltate, conferite de un sistem de formare performant.

8. Sistem de asigurare și evaluare a calității în învățământul superior corelat cu directivele europene în domeniu, obiectiv, echidistant și performant, care să nu permită ca vreun derapaj să rămână nesancționat în sistem, care să încurajeze universitățile să crească calitatea programelor de studii oferite, pentru toate ciclurile de studiu, și care să implice studenții în toate procesele sale.

9. Etica, integritatea și buna guvernanță – principalele valori pe care se bazează sistemul educațional românesc, garantate de o legislație solidă în domeniu, care să nu permită niciun fel de abatere care să rămână nesancționată, și care să fie inoculate elevilor și studenților încă din primii ani de studiu prin mijloace specifice de educare.

10. Sistem de învățământ competitiv și atractiv la nivel internațional, prin investiții substanțiale ale statului în programe de cercetare, dezvoltare și inovare și prin însănătoșirea imaginii publice a acestuia, eliminând corupția și impostura de orice tip.

11. Programe naționale corespunzătoare care să sprijine universitățile să își adapteze infrastructura și resursele academice pentru nevoile studenților cu dizabilități.

12. Consolidarea statutului studenților drept parteneri egali, cu drepturi depline, în sistemul de învățământ superior, inclusiv prin asigurarea dreptului acestora de a participa în procesele de alegere pentru funcțiile de conducere din universități într-o proporție de cel puțin 25% din totalul electoratului.

13.Dezvoltarea programului național de tabere studențești prin creșterea numărului de beneficiari și prin valorificarea centrelor de agrement și de tineret aflate în administrare publică.

14. Promovarea principiilor transparenței, competenței și meritocrației în toate structurile sistemului de învățământ superior și eliminarea oricăror ingerințe politice.

15. Misiunea Caselor de Cultură ale Studenților trebuie regândită și reformată fundamental, astfel încât acestea să redevină puncte de sprijin pentru studenți, în strâns parteneriat cu universitățile.

În săptămânile următoare, reprezentații ANOSR vor purta discuții despre obiectivele studenților pentru învățământul superior românesc atât cu reprezentanți ai actualului Guvern al României, cât și cu candidații la alegerile parlamentare din această toamnă și partidele politice din România.