Stiri: Sanatate

17 medicamente noi, compensate de la 1 iulie

03.07.2014

Ministrul Sănătăţii a semnat Ordinul pentru abrobarea protocoalelor terapeutice de prescriere a celor 17 molecule fără echivalent terapeutic care au fost introduse pe lista de medicamente compensate şi gratuite în luna mai a acestui an. Astfel, pacienţii care suferă de forme rare ale unor boli precum cancerul, epilepsia, bolile endocrine, leucemia şi boli neurologice degenerative vor beneficia de tratament cu molecule noi.

Este vorba despre Ordinul privind modificarea şi completarea anexei nr.1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008.

Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial 0489 din data de 1 iulie 2014.

Cele 17 molecule sunt următoarele: Ambrisentanum, Stiripentol, Pasireotidum, Clofarabinum, Nelarabinum, Decitabinum, Trabectedinum, Ofatumabum, Dasatinibum, Nilotinibum, Everolimus, Ruxolitinibum, Bosentanum, Tafamidis, Romiplostimum, Sapropterinum, Plerixafor.

“Aşa cum am promis, am finalizat cadrul legislativ necesar pentru actualizarea, în premieră, a listei de medicamente compensate şi gratuite după şapte ani. Astfel, pacienţii vor putea beneficia de tratament inovativ cu 17 molecule noi orfane, din care 9 sunt pentru tratamentul afecţiunilor oncologice”, a declarat ministrul Sănătăţii.

Cele 17 protocoale terapeutice au fost realizate de către comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi prevăd metodologiile şi criteriile de includere si excludere din tratamente, indicaţiile pentru cele 17 molecule noi, precum şi medicii care pot prescrie aceste medicamente. În plus, protocoalele mai prevăd modificarea dozelor cauzate de reacţiile alergice şi monitorizarea terapeutică a medicamentelor şi cea privind raspunsul la tratament.

Mai sunt precizate, de asemenea, şi criteriile de întrerupere a tratamentului, dar şi condiţiile de reluare ale acestuia, precum şi investigaţiile care trebuie recomandate pentru iniţierea terapiei.