Stiri: Agricultura

Garda Forestieră Națională

17 noiembrie, ultimul termen pentru programul de împădurire

15.11.2017

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) reaminteşte potențialilor beneficiari că data limită de depunere a Cererilor de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat ‘Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite’ aferentă Măsurii 8 ‘Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor’, Submăsura 8.1 ‘Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite’ din cadrul PNDR 2014 — 2020, este 17 noiembrie 2017, ora 14.30.

Alocarea financiară pentru cea de a doua sesiune de depunere este de 50.000.000 euro, iar valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect acordat în baza schemei de ajutor de stat, care înglobează toate costurile standard aferente Primei 1, respectiv Primei 1 și Primei 2, după caz, plătite pe durata de aplicare a contractului de finanțare, este de 7.000.000 euro.

Pentru a putea beneficia de sprijin în cadrul schemei de ajutor de stat ‘Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite’ aferentă Măsurii 8, potențialii beneficiari trebuie să respecte condițiile îndeplinirii criteriilor de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de stat și detaliate în Ghidului Solicitantului pentru schema de ajutor de stat aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 287/2017, publicat pe site-ul APIA: www.apia.org.ro, secțiunea ‘Măsuri de sprijin și IACS’, subsecțiunea ‘Măsuri delegate din PNDR’.

Înainte de depunerea cererii de sprijin, solicitantul sprijinului trebuie să parcurgă etapele de identificare a suprafețelor care urmează a fi împădurite în IPA Online, de elaborare a proiectului tehnic de împădurire și de obținere a avizului pentru proiectul tehnic de la Garda Forestieră.

Alocarea financiară pentru prima sesiune a fost de 50.000.000 euro, fiind depuse un număr de 34 de cereri de sprijin eligibile, pentru o suprafață totală angajată de 486,49 hectare, iar Raportul de selecție final, aprobat de către directorul general al Direcției Generale de Dezvoltare Rurală — Autoritatea de Management PNDR, a fost publicat pe site-ul instituției www.apia.org.ro.