Stiri: Logistica

Finanțare Autostrada A3.

173 milioane lei, pentru 3 km din autostrada Bucureşti – Ploieşti şi două noduri rutiere

18.05.2015

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, în calitate de autoritate contractantă, comunică inițierea procedurii de licitație deschisă pentru atribuirea contractului având ca obiect: „Proiectare și execuție finalizare Autostrada București – Brașov, Secțiunea București – Ploiești, Sector 1, km 0+000 – km 3+325; Nod Centură București, km 6+500 și Nod Moara Vlăsiei, km 19+500″

Autostrada București – Brașov face parte din Strategia de Dezvoltare a programului Național de Autostrăzi și se încadrează în Planul de Amenajare a Teritoriului Național – Secțiunea Căi de Comunicație, aprobat prin legea 71/1995.

07 km 0+000 (Intersecție Petricani) – km 3+325, Nod Centură București și Nord Moara Vlăsiei, se încadrează în rețeaua generală de autostrăzi prevăzută a se realiza în țara noastră și reprezintă sectorul de început al autostrăzii București – Brașov.

Acest sector de autostradă, după punerea lui în funcție, va permite desfășurarea circulației pe autostradă de la strada Petricani și până la Ploiești, având în vedere că la acest moment circulația se desfășoară între intersecția cu Centura București (km +400) și până la Ploiești, între km 3+325 și km 7+400 lucrările fiind finalizate dar neputându-se deschide traficului datorită lipsei unei racordări cu rețeaua existentă de drumuri.

Procedura supusă Cerințelor Beneficiarului se referă la finalizarea lucrărilor pe sectorul de autostradă București – Ploiești, între km 0+000 – km 3+325, care traversează Municipiul București (km 0+000 – 1+750), orașul Voluntari (km 1+750 – km 3+325) și finalizarea lucrărilor la Nodul rutier Centura București (km 6+500) și Nodul rutier Moara Vlăsiei (km 19+500).

Traseul autostrăzii începe din Strada Petricani în prelungirea Străzii Fabrica de Glucoză. După ieșirea din municipiul București traseul sectorului de autostradă București – Moara Vlăsiei este amplasat pe teritoriul administrativ al orașului Voluntari, iar continuarea traseului se racordează la sectorul de autostradă deja construit.

Valoarea estimată a contractului este de 172.920.660,48 lei, fără TVA, și include și suma de 22.554.868,76 lei fără T.V.A., reprezentând cheltuieli diverse și neprevăzute în cuantum de 15 %.

Durata contractului este de 70 luni, din care 4 luni perioada de proiectare, 18 luni perioada de execuție și 48 luni perioada de garanție a lucrărilor.