Stiri: Finante

198,2 milioane de euro, fonduri europene pentru școlile defavorizate

15.09.2016

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a deschis apelurile de proiecte „Şcoală pentru toţi”, cu o alocare de 173,2 milioane euro și „Profesori motivaţi în şcoli defavorizate”, cu o alocare de 25 milioane euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU).

Cele două apeluri sprijină Strategia naţională privind reducerea părăsirii timpurii a școlii şi au ca scop reducerea şi prevenirea abandonului şcolar şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate.

„Şcoală pentru toţi” este un apel de proiecte care se adresează în primul rând copiilor și elevilor precum și tinerilor și adulților din programe A doua șansă. Programul cuprinde măsuri integrate socio-educaționale și vizează în același timp familia, școala și comunitatea. Apelul este deschis tuturor școlilor, dar cele defavorizate au prioritate în evaluare.

„Profesori motivaţi în şcoli defavorizate” este dedicat școlilor cu cel mai ridicat grad de defavorizare, care au mulți copii aflați în risc de abandon școlar și nu reușesc să atragă sau să mențină în școală profesorii calificați. Modelul internaţional de bune practici care a inspirat acest program este Teach for America, aplicat în ţara noastră de către organizaţia parteneră Teach for Romania.

„În România există şcoli de top, elevi performanţi, iniţiative absolut lăudabile de înnoire a şcolii. Şi totuşi de ce suntem în fruntea ţărilor europene la abandon şcolar? Cum să folosim cel mai bine fondurile europene ca să ameliorăm aceste situaţii? Ghidurile lansate azi sunt răspunsul nostru la această întrebare. La baza selecţiei şcolilor în situaţie de risc, care vor beneficia de banii europeni, se află un instrument de ierarhizare a şcolilor, dezvoltat împreună cu colegii din Ministerul Educaţiei şi din Cancelaria Prim-Ministrului, cărora le mulţumesc”, a declarat Cristian Ghinea, ministrul Fondurilor Europene.