Stiri: Finante

22% dintre romȃnii din Anglia nu contribuie într-un sistem de pensii

31.05.2016

Aproape un sfert dintre romȃnii din Marea Britanie nu contribuie într-un sistem de pensii, conform unui studiu realizat de AngliaMea.ro. Platforma a efectuat o serie de chestionare pentru a afla în ce domenii lucreazӑ romȃnii din Anglia, ce planuri financiare legate de pensie au și alte aspecte ce ţin de calitatea vieţii lor în Marea Britanie.

La întrebarea “Cotizaţi într-un sistem de pensii?”, 22% dintre romȃnii din UK care au rӑspuns la chestionar nu cotizeazӑ în vreun sistem de pensii, în timp ce 21% cotizeazӑ în cel din Romȃnia. O proporţie de 32% contribuie în sistemul de stat din Marea Britanie, 5% au ales un plan privat iar restul contribuie în sistemul de pensii din una sau mai multe alte ţӑri.

Ȋn Marea Britanie, existӑ pensiile ocupaţionale, cele de stat (de bazӑ și suplimentare) și cele private. Ȋn cazul celor ocupaţionale, contribuţiile sunt plӑtite de angajator și sunt în completarea pensiei de stat de bazӑ. Aceasta din urmӑ se calculeazӑ pe baza contribuţiilor plӑtite în sistemul public. Pentru a primi pensia de bază, stagiul de cotizare necesar este cuprins intre 39-44 ani. În situaţia în care stagiul de cotizare este de cel puţin 10 ani se poate acorda nivelul minim – 25% din nivelul pensiei de bază. In 2014-2015, pensia completӑ de bazӑ a unei persoane singure era de 113,10 £/ sӑptӑmȃnӑ.

Pensia suplimentarӑ (Additional state pension) se plӑtește în completarea pensiei de bazӑ iar contribuţiile cӑtre acest sistem sunt plӑtite automat de cӑtre persoanele care obţin venituri mai mari de £5,824 anual.

În ce domenii lucrează românii?

Legat de domeniile în care lucreazӑ cei mai mulţi romȃni aflaţi in Marea Britanie, peste un sfert dintre cei care au rӑspuns la chestionare lucreazӑ în construcţii, 18% în domeniul IT, 17% în servicii, 7% în domeniul medical și o parte de 32% “în alt domeniu”.

Ȋntr-adevӑr, cele mai multe oferte de muncӑ pentru romȃni sunt în construcţii și în domeniul medical, existȃnd o cerere constantӑ de personal calificat în Marea Britanie pentru aceste domenii.

La întrebarea “Ce vӑ lipsește cel mai mult în UK”, se pare cӑ pentru aproape jumӑtate (48%) dintre respondenţi, familia le lipsește cel mai mult. Pentru 15% cea mai importantӑ lipsӑ ar fi un partener de viaţӑ. Doar 4% au declarat cӑ le lipsesc prietenii, în timp ce pentru 22%, cea mai mare lipsӑ o reprezintӑ recunoașterea profesionalӑ. Un procent de 11% au rӑspuns cӑ nu le lipsește nimic din cele enumerate mai sus.

Lipsa recunoaşterii profesionale

Pentru foarte mulţi romȃni, lipsa recunoașterii lor profesionale în Marea Britanie reprezintӑ o mare frustrare. Deși au absolvit o facultate sau sunt specialiști în anumite domenii, piaţa de muncӑ britanicӑ este foarte selectivӑ. Ȋn general, studiile fӑcute în afara UK sunt privite cu neîncredere, mai ales dacӑ nu sunt acoperite de cunoștiinţe și experienţӑ solidӑ. Ȋn aceste condiţii, romȃnii se vӑd nevoiţi sӑ accepte job-uri sub nivelul lor de pregӑtire.

Legat de planurile pe termen lung, 48% dintre romȃnii din UK intenţioneazӑ sӑ se stabileascӑ în aceastӑ ţarӑ în timp ce 24% vor sӑ se întoarcӑ în Romȃnia. Pentru 14%, planul pe termen lung e sӑ se stabileascӑ într-o altӑ ţarӑ în timp ce 14% s-au declarat nehotӑrȃţi. Ȋn general, romȃnii se adapteazӑ ușor în orice ţarӑ, fiind apreciaţi pentru capacitatea lor de munca și perseverenţӑ. O bunӑ parte dintre ei sunt stabiliţi în Marea Britanie de mai multi ani, unde și-au format o familie, fiind integraţi deja în cultura britanicӑ.