Stiri: Finante

234 de milioane de euro, fonduri europene pentru microîntreprinderi

27.05.2016

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat, ieri, primul apel de proiecte pentru microîntreprinderi ce vor primi finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020. Astfel, în perioada 27 iulie 2016 — 27 ianuarie 2017, se pot depune spre finanțare proiecte — prin POR 2014-2020, Axa prioritară 2 ‘Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii’, Prioritatea de investiție 2.1 ‘Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri’ — Apelul de proiecte 2.1.A. — Microîntreprinderi.

„Este primul apel de proiecte destinat mediului privat. Apelul are un buget de 234,12 milioane de euro, bani alocați din Fondul European de Dezvoltare Regională. Pentru acest apel de proiecte pot solicita finanțare societățile comerciale și cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor. Pot primi finanțare investițiile sau activitățile care se referă la construirea, modernizarea și extinderea spațiilor de producție sau prestare a serviciilor, la dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line”, a declarat viceprim-ministrul Vasile Dîncu, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, la conferința de lansare a apelului.

Operatorii economici interesați să obțină finanțare în cadrul acestui apel pot consulta ghidul aferent pe site-ul programului: Ghidul Solicitantului — Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A-Microîntreprinderi. Versiunea finală a ghidului este cea rezultată după integrarea numeroaselor observații și comentarii primite ca urmare a consultării publice. Ghidul conține informații despre specificitatea proiectelor, completarea și depunerea cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, etapele de verificare, evaluare, selecție și contractare a proiectelor.

De asemenea, sunt incluse modele pentru Cererea de finanțare și Contractul de finanțare. Prevederile Ghidului se vor completa, acolo unde este cazul, cu prevederile Ghidului general al POR 2014-2020, intitulat ‘Ghidul solicitantului — Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014 — 2020’.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este 25.000 de euro.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate trebuie să respecte normele de acordare a ajutorului de minimis: valoarea maximă a ajutorului de minimis ce poate fi acordat unei întreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare) este de 200.000 de euro, echivalent în lei.

Finanțarea nerambursabilă solicitată se poate situa la cel mult 90% din valoarea eligibilă a proiectului.