Producatori

24 IANUARIE SA – o companie cu caracter unicat

01.04.2016

Compania are în prezent oportunitatea de a exporta 80% – 85% din producţia de utilaje. Fondată în anul 1922 şi situată în partea nordică a oraşului Ploieşti, 24 IANUARIE SA este o companie foarte cunoscută în domeniul utilajelor pentru industria energetică, metalurgică, siderurgică şi a construcţiilor metalice sudate, făcând parte din grupul UZINSIDER Bucureşti.

Oficialii grupului spun că ţelul companiei este de a-şi menţine şi consolida relaţiile cu clienţii tradiţionali, fiind în colaborare cu companii profesioniste din Germania, Austria, Italia, Franța, Belgia, Danemarca, Elveţia, Spania, şi nu numai.

Viitorul este privit cu optimism întrucât întreprinderea doreşte atât să asimileze noi produse, cât şi să crească complexitatea produselor executate pentru a face faţă concurenţei. Se are în vedere fabricarea de componente pentru industria constructoare de maşini ce includ prelucrări mecanice de precizie, componente pentru industria hidro-energetică, precum şi noi componente pentru echipament terasier. În momentul de față sunt în curs de asimilare alte două produse care se solicită pe piaţa americană.

Analiza pieţei

Piaţa pe care activează compania  24 IANUARIE este destinată industriei energetice, industriei metalurgice, industriei chimice şi petrochimice, protecţiei mediului, industriei constructoare de maşini, dar şi construcţiilor metalice de orice tip.

24 IANUARIE nu este dependentă de un singur client, producţia are caracter de unicat şi se adresează mai multor clienţi, interni şi externi, iar în general produsele se execută după proiectele beneficiarilor.

„Ca urmare a restructurării industriei din România în ultimii cinci ani, cererea anumitor utilaje a scăzut simţitor. 24 IANUARIE s-a orientat către piaţa externă, reuşind să-şi creeze o piaţă pe care activează şi în prezent. Ponderea producţiei la export este de cca 70-80 % din totalul producţiei. Exportul se realizează pe pieţele Italiei, Austriei, Germaniei, Spaniei, Franţei şi Belgiei. Din 2013, prin dotarea societăţii cu 3 utilaje performante de prelucrări mecanice, complexitatea produselor ce se execută a crescut, fapt ce va determina şi creşterea valorii produselor executate”, declară Ilie Ion, director general.

Compania este cunoscută pe piaţa externă pentru costurile reduse de fabricaţie, buna organizare atât din punct de vedere al vitezei de reacţie la cererile clienţilor, cât şi al organizării producţiei dar şi prin numărul mare de clienţi, fapt ce conduce la obţinerea unor preţuri ce permit dezvoltarea pe viitor.

Spaţii de producţie

24 IANUARIE SA are în patrimoniu o suprafaţă de teren de 75.780 mp pe care sunt amplasate patru secţii.

Prima secţie este cea de debitare încorporând două ateliere, atelierul de debitare termică oţel carbon şi oţel inoxidabil şi atelierul de debitare mecanică table şi profile metalice.

Societatea “24 IANUARIE” este racordată la reţeaua de alimentare cu energie electrică şi reţeaua de alimentare cu gaze naturale ale oraşului Ploieşti. De asemenea, are centrală termică pentru încălzirea spaţiilor administrative şi respectiv a secţiilor de producţie şi două puţuri proprii ce asigură alimentarea cu apă potabilă a întreprinderii.

Următoarele secţii sunt cele de prelucrări mecanice şi montaj-rezervoare, utilaje şi construcţii metalice, cea din urmă fiind prevăzută cu 10 poduri rulante, instalaţii de sudură în sistem MIG – MAG şi instalaţii de sudură sub strat de flux.

În secţia de butoaie metalice se fabrică butoaie din tablă cu capacităţi de 50, 100 şi 220 litri şi este dotată cu o linie semiautomatizată de fabricat butoaie, de la debitarea tablei până la depozitarea acestora ca produse finite.

SC “24 Ianuarie” deţine de asemenea o staţie nouă de sablare si o cabină de vopsire de ultimă generaţie.

În procesul de fabricaţie toate secţiile sunt deservite de ateliere specializate de reparaţii şi întreţinere.

Obiectivele companiei

Compania are ca ţel îmbunătăţirea calității produselor, fapt ce ar permite menţinerea şi eventual îmbunătăţirea cotelor de piaţă, atât pe piaţa externă cât şi pe cea internă, şi atragerea de noi clienţi.

Planul de marketing al companiei are în vedere mărirea portofoliului de clienţi, plan ce va putea oferi lucrări ce vor include şi prelucrări mecanice, dar si organizarea de vizite de prezentare la potenţialii clienţi şi la târgurile internaţionale de profil.

„În ultimii ani firma a creat o bază de date cu toţi posibilii clienţi ce ar putea oferi contracte noi prin folosirea utilajelor prevăzute în proiectul de investiţii, atât pentru produse unicat, cât şi pentru producţie de serie. Pentru toţi aceşti clienţi şi potenţiali clienţi, se vor realiza prezentări de marketing ce, incluzând aceste utilaje noi, vor pune în valoare noile posibilităţi şi capabilităţi de execuţie”, ne explică Alionte Gică, director economic al companiei 24 IANUARIE.

Preţul mediu cu care firma lucrează acum este în jur de 2,20 euro/kg pentru construcţiile metalice sudate şi 2,75 euro/kg pentru construcţiile metalice sudate, inclusiv prelucrate mecanic

Pentru menţinerea unor preţuri competitive pe piaţa de desfacere a produselor sale, în măsura în care preţul materiei prime este în continuă creştere, întreprinderea a stabilit măsuri de reducere a costurilor de fabricaţie şi de îmbunătăţire a calităţii produselor prin achiziţia unor noi utilaje pentru producţie. Concomitent, 24 IANUARIE va realiza şi extinderea gamei de produse şi pătrunderea pe noi segmente de piaţă.

Având în vedere concurenţa existentă pe piaţa ansamblurilor mecano-sudate, compania luptă permanent pentru creşterea cotei de piaţă, asigurându-i clientului cea mai bună calitate la preţuri competitive.

„Menţionam că în ani 2013 şi 2015 au fost efectuate investiţii în valoare de 2.700 mii euro, iar pentru viitor se vor face noi investiţii în utilaje de performanţă pentru prelucrarea metalului în sectorul de uzinare şi noi achiziţii de utilaje în domeniul sudurii, automate de sudură pentru înlocuirea celor mai vechi de 3 ani”, încheie Ilie Ion, director general al companiei 24 IANUARIE SA.