Stiri: Finante

270 milioane de euro, pentru restaurarea patrimoniului natural şi cultural

29.03.2016

Programul Operaţional Regional (POR) a lansat linia de finanţare de 270 milioane de euro disponibili pentru apelul de proiecte privind patrimoniul natural şi cultural, valoarea eligibilă pentru un proiect fiind de minimum 100.000 de euro şi maximum zece milioane de euro.

În perioada 25 mai 2016 – 25 noiembrie, se pot depune spre finanţare proiecte destinate conservării, protejării, promovării şi dezvoltării patrimoniului natural şi cultural – prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, potrivit unui anunţ al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP).

Acest apelul de proiecte POR a fost lansat vineri, 25 martie, de MDRAP, în calitate de Autoritate de Management a programului.

Valoarea eligibilă pe proiect este de minimum 100.000 de euro, indiferent de clasificarea monumentului istoric şi de maximum cinci milioane euro, cu excepţia obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, în cazul în care valoarea maximă a proiectului este de zece milioane de euro.

Beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o cofinanţare de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile. Pentru acest apel de proiecte pot solicita finanţare autorităţile publice centrale şi locale, unităţile de cult, ONG-uri şi parteneriate între aceste entităţi.

Scopul şi realizarea activităţilor propuse în proiect trebuie să contribuie la punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu, pentru a se crea premisele creşterii numărului de vizitatori, ca urmare a investiţiei realizate şi de a contribui la creşterea competitivităţii arealului în care sunt localizate.

Programul şi-a propuns restaurarea a 45 de obiective de patrimoniu cultural şi creşterea cu 45.000 a numărului preconizat de vizite la obiectivele de patrimoniu cultural şi natural şi la atracţiile care vor beneficia de sprijin.