Stiri: Agricultura

Începe plata avansului la subvenţiile agricole pe 2017

16.10.2017

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a anunţat cuantumul stabilit pentru 2017 pentru schemele de plată pe suprafaţă şi bugetele alocate pentru subvenţiile agricole. Plăţile încep de astăzi, 16 octombrie, a precizat APIA.

În data de 28.09.2017 s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 771 Hotărârea de Guvern nr. 701 privind stabilirea pentru anul 2017 a cuantumului plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri, precum şi plafoanele aferente ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru speciile bovine şi ovine/caprine şi plafonul aferent schemei de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine.

Cuantumurile plăţilor directe în sectorul vegetal, an de cerere 2017, sunt următoarele:

– Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS): 97,2452 euro/ha;
– Schema de plată redistributivă Nivelul 1 (1-5 ha, inclusiv): 5,0 euro/ha;
– Schema de plată redistributivă Nivelul 2 (peste 5 şi până la 5 ha, inclusiv): 48,3251 euro/ha;
– Schema de plată pentru înverzire: 57,1745 euro/ha;
– Schema de plată pentru tinerii fermieri: 24,3113 euro/ha.

În plus, conform APIA, cuantumul minim se majorează până la atingerea plafonului alocat, în baza suprafeţelor determinate.

În ceea ce priveşte plafoanele aferente plăţilor pentru ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru anul de plată 2017, acestea au fost stabilite astfel:

– 24.081.014 euro pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte;
– 101.200.897 de euro pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne;
– 50.783.642 de euro pentru schema decuplată de producţie, speciile ovine/caprine.

APIA a mai anunțat că începând cu data de 16 octombrie 2017 va acorda plăţi în avans în cadrul tuturor schemelor de plăţi, iar începând cu data de 1 decembrie 2017 va efectua plăţile corespunzătoare diferenţei între cuantumul calculat şi acordat în avans şi plafonul financiar ar fiecărei scheme, în condiţiile îndeplinirii de către beneficiari a tuturor criteriilor de eligibilitate.