5 investitori, interesați de proiectul Hidrocentralei Tarnița-Lăpuștești

30.01.2015

Cinci investitori au depus oferte pentru a participa la dezvoltarea proiectului Hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Tarnița-Lăpuștești (CHEAP Tarnița-Lăpuștești), potrivit unui anunț făcut de compania. Astăzi a fost termenul limită pentru depunerea ofertelor preliminare și neangajante de către companiile interesate, aceasta fiind prima fază a procesului de selectare a investorilor.

,,Cinci companii au depus oferte preliminare și neangajante în cadrul acestei etape de precalificare pentru dezvoltarea CHEAP Tarnița-Lăpuștești. Urmează ca în următoarele săptămâni să analizăm documentația depusă pentru a verifica dacă toate elementele sunt în acord cu prevederile procedurii de selecție. Conform principiului transparenței, lista investitorilor precalificați va fi publicată după analizarea documentației depuse, urmând să intrăm în următoarea fază a etapei de precalificare, cea de negociere. În același timp, am primit scrisori de intenție din partea unor instituții financiare internaționale, fapt care confirmă interesul crescut pentru acest proiect strategic”, a declarat Ovidiu Demetrescu, Directorul general al companiei de proiect Hidro Tarnița.

CHEAP Tarnița-Lăpuștești va fi localizată în nord-vestul României, la aproximativ 30 km de orașul Cluj Napoca, pe valea râului Someșul Cald. În momentul finalizării proiectului, CHEAP Tarnița-Lăpuștești va asigura funcționărea optimă și sigură a Sistemului Electroenergetic Național (SEN) în condițiile creșterii considerabile a portofoliului capacităților de producție din surse regenerabile (eolian, solar etc), la contribui la stocarea și transferul energiei electrice la vârful curbei de sarcină, precum și la furnizarea de servicii tehnologice de sistem pentru România și țările învecinate (reglaj frecvență putere, reglaj terțiar rapid, putere reactivă și funcționarea în regim de compensator) pentru asigurarea standardelor de calitate a energiei electrice. De asemenea, proiectul va contribui la furnizarea de energie electrică în zona de vest a României, zonă cu deficit de producție și la asigurarea unei alternative durabile de dezvoltare a potențialului hidroenegetic al României în contextul resurselor limitate de materii prime, a obținerii unor energii ieftine și nepoluante.

,,Principalele obiective ale CHEAP Tarnița-Lăpuștești sunt legate de funcția de stocator de energie electrică – echilibrarea SEN și asigurarea rezervei de capacitate necesară SEN. În ultimii doi ani, s-au parcurs etape importante pentru implementarea cu succes a acestui proiect. Mă refer la crearea companiei de proiect și discuțiile cu potențialii investitori. Am încredere că vom demara această investiție, de aproximativ un miliard de euro, cu beneficii multiple pentru România – echilibrarea SEN, crearea a peste 4.000 de locuri de muncă și revitalizarea industriei locale, respectiv valorificarea importantei resurse umane de care dispune România în domeniul hidroenergetic. În același timp, trebuie menționat faptul că CHEAP Tarnița-Lăpuștești este proiectată pentru a oferi servicii de sistem la nivel regional, un element extrem de important dacă ținem cont de creșterea ponderii energiei din surse regenerabile, în contextul țintelor Uniunii Europene pentru 2020”, a adăugat Ovidiu Demetrescu.

Citiți și despre: