Stiri: Finante

502 milioane euro, fonduri pentru România. În ce domenii se vor investi aceşti bani?

03.06.2016

Negocierile României pentru viitoarele programe de asistență nerambursabilă aferente Mecanismelor Financiare Spațiul Economic European (SEE) și Norvegian pentru perioada 2014-2021 vor viza cu prioritate sistemul de sănătate publică, protejarea patrimoniului cultural, cercetare, educaţie, copii și tineri în situații de risc, și pentru reducerea/combaterea sărăciei, justitie si afaceri interne.

România urmează să beneficieze de o alocare de aproximativ 502 milioane euro, din care 227 milioane euro prin Mecanismul financiar Norvegian și 275,2 milioane euro prin Mecanismul SEE.

Guvernul a stabilit astăzi, prin memorandum, elementele de ordin institutional și programatic pentru inițierea negocierilor tehnice cu statele donatoare, având în vedere anunțul statelor donatoare că România se va număra printre primele țări beneficiare cu care vor începe negocierile. Cele două mecanisme vor fi gestionate de Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Punct Național de Contact, prin Direcția Generală Mecanisme și Instrumente Financiare Nerambursabile (DGMIFN), căreia îi revine și mandatul tehnic de negociere.

Particularitatea pentru perioada de programare 2014-2021 constă în faptul că domeniile de finanţare sunt aceleași în cadrul celor două mecanisme financiare și nu diferite ca până acum, ceea ce va permite concentrarea finanțării pe domeniile prioritare identificate și eficientizarea implementării. De asemenea, în acord cu statele donatoare s-a stabilit ca începând cu 2014 perioada de programare să fie de 7 ani, similar perioadelor de programare aferente fondurilor europene structurale și de investiţii

Spaţiul Economic European (SEE) a fost creat în 1994, ca o zonă de Liber Schimb între Comunitatea Europeană (CE) şi Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS). SEE reuneşte Statele Membre ale Uniunii Europene (UE) şi 3 dintre Statele AELS (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein), într-o piaţă internă bazată pe libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor.

Cooperarea dintre România și ţările Spațiului Economic European (SEE) a început ca urmare a aderării la Uniunea Europeană, în baza Acordului privind SEE la care România a devenit parte contractantă în 2007.