Stiri: Economie

Master didactic.

55 milioane euro pentru integrarea tinerilor şomeri pe piaţa muncii

21.06.2015

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat în consultare publică documentele aferente cererii de propuneri de proiecte „Măsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri” în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

„În procesul de pregătire a noilor lansări în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), MFE a întreprins o serie de măsuri care vizează modernizarea și eficientizarea comunicării cu beneficiarii, dar și asigurarea deplinei conformități cu prevederile regulamentelor aplicabile. Schimbările aduse cadrului de implementare a fondurilor europene în 2014-2020 urmăresc, in principal, simplificarea procedurilor de finanțare. Angajamentul României privind noua perspectivă financiară este acela de a facilita accesul la fondurile europene, mai mulți beneficiari fiind astfel încurajați să pregătească proiecte pentru utilizarea acestor resurse. Experiența trecută ne-a dovedit că avem nevoie de o mai bună coordonare în ceea ce privește capacitatea administrativă la nivelul administrației publice, dar și a beneficiarilor”, a declarat Ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica.

Lansarea acoperă Axele Prioritare 1 (Inițiativa ‘Locuri de muncă pentru tineri’) și 2 (Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs) din Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Alocarea financiară propusă este de 10 milioane de euro (contribuție UE si contribuție națională) pentru fiecare dintre regiunile aferente AP1 (Sud-Est, Sud-Muntenia și Centru) și 5 milioane de Euro (contribuție UE și contribuție națională) pentru fiecare regiune de dezvoltare aferenta AP2 (Nord-Est, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, București-Ilfov). Astfel, per total este vorba de o alocare financiară totală de 55 milioane euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 200.000 de euro în contextul schemei de ajutor de minimis și de maxim 500.000 de euro în contextul schemei de ajutor de stat.