Iulie 2020

Implementarea normelor de dezvoltare sustenabilă pentru clădiri a devenit, în România, o practică din ce în ce mai întâlnită în mediul de afaceri. Doar pe parcursul anului trecut, peste 40 de clădiri de birouri, spații de depozitare, fabrici sau centre comerciale au fost certificate ca fiind clădiri sustenabile în țara noastră.

În total, în România funcționează în prezent peste 250 de clădiri verzi, cele mai multe dintre acestea fiind în București, Cluj-Napoca, Timișoara și Brașov, orașele care sunt desigur și în topul locațiilor ce se dezvoltă economic.

O clădire verde reducere impactul asupra mediului înconjurător, însă sustenabilitatea are un efect major pozitiv și asupra reducerii costurilor, prin utilizarea metodelor energetice verzi. Folosirea materialelor reciclate, a metodelor inedite de management pentru deșeurile rezultate în urma proceselor de construcție, minimalizarea emisiilor de carbon și eficientizarea consumului de apă și de energie sunt doar câteva dintre metodele prin care o clădire devine certificată ca fiind una verde.

Consumul redus de apă și eficiența energetică pentru funcționarea unei clădiri sustenabile sunt doar două dintre beneficiile economice care stau la baza deciziilor de business. Datorită noilor tehnologii, precum fațadele de sticlă izolante sau ferestrele cu protecție solară, consumul de energie scade și, în același timp, creează un mediu ambiental plăcut și eficient pentru angajați.

Un nou trend în dezvoltarea clădirilor verzi este componenta de mobilitate a oamenilor. Soluțiile alternative de transport, precum oferirea de biciclete pentru angajați sau zone speciale de parcare pentru mijloacele verzi de transport, sunt aspecte culturale care nu doar contribuie la fluidizarea traficului, deci la dezvoltarea unei societăți mai prietenoase, ci oferă angajaților o imagine clară asupra modalității în care compania dorește să crească în societatea în care activează. Cultura care stă la baza dezvoltării unei companii, automat a echipelor care lucrează în respectiva societate comercială, devine din ce în ce mai importantă atât pentru managementul companiei, cât și pentru modul de dezvoltare a business-ului și percepțiile angajaților.