Stiri: Finante

8 ghiduri pentru proiectele POCU lansate în consultare

10.07.2017

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), din cadrul MDRAPFE, lansează în consultare publică 8 Ghiduri ale Solicitantului pentru proiecte a căror valoare totală este de peste 560 milioane euro. Apelurile de proiecte aferente acestor documente vor fi deschise în sistemul informatic MySMIS2014, în luna august.

Beneficiarii proiectelor POCU sunt atât tinerii NEETs (tineri care nu au un loc de muncă sau nu urmează niciun program educațional sau de formare), salariații disponibilizați, cât și specialiștii serviciului public de ocupare, comunitățile sărace, comunitățile cu până la 20.000 locuitori.

Sunt așteptate proiecte care au în vedere următoarele activități:

  • Susținerea tinerilor care nu au un loc de muncă sau nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEETs), înregistrați la Serviciul Public de Ocupare prin programe de ucenicie, stagii de practică pentru absolvenții de învățământ superior și sprijin pentru dezvoltarea propriilor afaceri;
  • Acordarea de asistență salariaților concediați;
  • Dezvoltarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale;
  • Modernizarea serviciilor publice de ocupare (SPO) a forței de muncă;
  • Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori.

Ghidurile lansate în consultare sunt:

Ghidurile Solicitantului „Scheme naționale — programe de ucenicie și stagii” oferă Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) posibilitatea de a sprijini angajatorii care se implică în formarea profesională a tinerilor NEETs cu vârste între 16 și 25 de ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, bugetul alocat fiind de 263.886.971 euro.

Prin Ghidurile Solicitantului „Program de susținere a antreprenorialului pentru tineri NEETs I” (Centru, Sud-Est și Sud Muntenia) și „Program de susținere a antreprenorialului pentru tineri NEETs I” (București-Ilfov, Nord Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia) sunt finanțate activități de antreprenoriat și ocupare pe cont propriu, având un buget de 60.470.351 euro.

Ghidul Solicitantului „Măsuri de outplacement — adaptarea lucrătorilor disponibilizați/concediați la schimbare”. Tipurile de activități finanțate sunt, în principal, cele care vizează creșterea șanselor de reintegrare pe piața muncii a lucrătorilor care urmează să fie disponibilizați, cu un buget de 86.983.422 euro.

Ghidul Solicitantului „Servicii comunitare integrate”. Ministerului Muncii și Justiției Sociale vor elabora instrumente de intervenție integrată și vor specializa persoanele implicate în activități și servicii de sănătate și sociale din comunități: asistenți medicali comunitari, asistenți sociali și mediatori sanitari. Bugetul alocat acestui apel este 15.000.000 euro.

Ghidul Solicitantului „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă PES”. Vor fi finanțate proiecte în valoare totală de 118.294.486 euro, de care vor beneficia atât specialiștii serviciilor publice de ocupare, cât și clienți actuali și potențiali ai SPO.

Ghidul Solicitantului „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”. Sunt așteptate proiecte în valoare totală de 100.550.000 euro, de care vor beneficia persoanele în risc de sărăcie sau excluziune socială.