Stiri: Finante

80% din costurile de reabilitare a blocurilor ar putea fi finanţate din fonduri europene

30.10.2015

O propunere de schemă de garantare care poate fi utilizată ca instrument financiar necesar pentru implementarea proiectelor de creștere a eficienței energetice în sectorul rezidențial, finanțată din bugetul alocat Axei prioritare 3 din Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR) a fost înainte de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) autorităţilor publice competente.

Proiectul prezentat propune să garanteze creditele bancare necesare unităţilor administrativ-teritoriale (UAT) pentru finanțarea contribuției proprii a beneficiarilor finali ai proiectelor de eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale, conform priorităților aprobate de consiliul local și hotârârilor asociațiilor de proprietari.

Proiectele de reabilitare energetică a clădirilor la standarde europene vor fi elaborate și implementate sub coordonarea autorităților locale.

Pentru a beneficia de cota de finanțare nerambursabilă (grant), proiectele depuse de unitățile administrativ teritoriale la Agențiile de Dezvoltare Regională (organisme intermediare regionale POR), vor fi selectate potrivit condițiilor specifice din ghidul solicitantului pentru Prioritatea de investiții 3.1 (Operațiunea A) privind sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în sectorul locuințelor, în cadrul POR 2014-2020.

Propunerea a urmărit principiile unui program similar, apreciat ca model de succes de Comisia Europeană şi implementat de KredEx în Estonia şi are la bază studii oficiale care atestă că fondul de clădiri rezidențiale din România, realizat preponderent în perioada 1960-1990 a fost construit la standarde şi cu o performanță energetică scăzută şi că pentru aproape 2,9 milioane de locuințe există posibilitatea de economisire a utilizării energiei cu aproape 43%.

Beneficiarii schemei de garantare sunt unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban, în parteneriat cu asociația de proprietari din clădirea eligibilă, supusă renovării în cadrul POR – Axa prioritară 3, Prioritatea de 3.1., Operațiunea A, care sunt beneficiarii finali ai proiectului.

Clădirea eligibilă trebuie să fie bloc de locuinţe construit în baza unor proiecte elaborate în perioada 1950-1990, cu o înălțime de minimum P+2, care nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani pentru același tip de activități (construcție/ extindere/modernizare) și care nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare.

Garanţia va acoperi un procent de maximum 80% din valoarea creditului, în funcție de cerințele de co-finanțare ale fiecărui proiect de reabilitare energetică a clădirilor rezidențiale.