Stiri: Agricultura

Programul de susținere a crescătorilor de porci 2024.

A fost aprobat programul de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi Mangaliţa

08.04.2024

Programul de susținere a crescătorilor de porci 2024. A fost aprobat programul de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru anul 2024.

Hotărârea privind aprobarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna şi/sau Mangalița pentru anul 2024 a fost adoptată de Guvernul României în ședința din data de 4 aprilie. Actul normativ are în vedere susţinerea crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, pentru anul 2024, în vederea creșterii numărului de animale de reproducție deținute și sporirea numărului de produși valorificați de la acestea.

Valoarea totală a schemei de ajutor

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de minimis este de 1.000.000 lei şi se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2024. Facem precizarea că valoarea sprijinului a crescut față de anul 2023, de la 1.200 lei/ scroafă/ an, la 2.000 lei/scroafă/an. Cuantumul total al schemelor de ajutor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii și în cele două exerciții financiare precedente.

Programul de susținere a crescătorilor de porci 2024. Beneficiarii schemei

Beneficiarii schemei de ajutor de minimis pot fi crescătorii de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița, respectiv:

a) producătorii agricoli PFA, II și IF,

b) producătorii agricoli societăţi agricole,

c) producătorii agricoli persoane juridice.

Criterii de eligibilitate

Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să deţină exploataţii înregistrate/autorizate sanitar-veterinar;

b) să deţină scroafe din rasele Bazna și /sau Mangalița, înscrise în registrul genealogic în secțiunea principală la data depunerii cererii de înscriere identificate și înregistrate în BND;

c) să deţină registrul exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile art. 1 pct. 39 din Norma sanitar-veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.208/2022;

d) să facă dovada livrării spre comercializare a unui număr de minim 4 produși/an/scroafă, la o greutate de minim 8 kg/cap;

e) să identifice și să înregistreze produșii prevăzuţi la lit. d), potrivit Normei sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.208/2022;

f) să mențină numărul de scroafe cu care s-a înscris în Program, inclusiv prin procedura de înlocuire cuprinsă în actul normativ, până la data de 29 noiembrie 2024, inclusiv.

Cererile de înscriere

Cererile de înscriere în Program se depun la Direcțiile pentru Agricultură Județene începând cu ziua următoare intrării în vigoare a prezentei hotărâri, până la data de 30 iunie 2024, inclusiv.

Citește și Autostrada Ploiești – Pașcani: Guvernul a aprobat contractul de finanțare