Stiri: Sanatate

Agentia Nationala pentru Dezvoltarea Infrastructurii in Sanatate

A fost înfiinţată Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate. Ce rol va avea?

03.06.2022

Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate. Executivul a adoptat Ordonanţa de Urgenţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate. Ordonanța prevede înființarea unei agenții specializate în investițiile în domeniul sănătății, una din măsurile prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență pentru stimularea investițiilor din domeniu, având termen 30 iunie 2022.

Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate. Instituţie publică

Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) va fi o instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătății, finanțată integral de la bugetul de stat. Rolul ANDIS este de a dezvolta infrastructura de sănătate, prin pregătirea, implementarea și finalizarea obiectivelor sau proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate.

Ca elemente tehnice, conducerea ANDIS va fi asigurată de către Consiliul de supraveghere și de către președintele și vicepreședintele ANDIS. Din Consiliul de supraveghere vor face parte doi reprezentanți ai Ministerului Sănătății, câte un reprezentant al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și al Cancelariei primului-ministru – numiți prin ordin al ministrului Sănătății, la propunerea conducătorilor instituțiilor respective, și președintele și vicepreședintele ANDIS. Membrii Consiliului de supraveghere nu beneficiază de remunerație pentru activitatea desfășurată în această calitate.

Preşedintele ANDIS va fi numit prin ordin de ministru

Conducerea de zi cu zi a activității ANDIS este asigurată de președintele și vicepreședintele ANDIS. Aceştia sunt numiți prin ordin al ministrului Sănătății, în urma unui concurs organizat de Ministerul Sănătății. Mandatul lor va fi de patru ani.

Personalul ANDIS va fi format din funcționari publici și personal contractual. Numărul de angajați urmează să fie stabilit prin hotărâre de guvern.

Citeşte şi Cele mai bune aplicaţii care te ajută să fii sănătos