Stiri: Energie

A fost înfiinţat Comitetul pentru Supraveghere Macroprudenţială. Ce atribuții are?

23.07.2015

Guvernul a aprobat, în ședința de ieri, proiectul de lege privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național. Potrivit proiectului, se va constitui Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială din reprezentanți ai Bancii Naționale a României, ai Autorității de Supraveghere Financiară și ai Guvernului, și va funcționa ca structură de cooperare inter-instituțională, fără personalitate juridică, cu rolul de a asigura coordonarea supravegherii macroprudențiale la nivel național.

Președintele Comitetului va fi guvernatorul BNR. Organismul decizional al Comitetului Național pentru Supraveghere Macroprudențială va fi Consiliul general, format din nouă membri: guvernatorul, prim-viceguvernatorul, cei doi viceguvernatori și economistul-șef ai Băncii Naționale a României, președintele și prim-vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară şi doi reprezentanți ai Guvernului, desemnați de primul-ministru.

De asemenea, directorul Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar, instituție cu responsabilități în procesul de soluționare a situației instituțiilor de CREDIT aflate în dificultate, va participa la ședințele Comitetului, fără a avea drept de vot.

Deciziile Consiliului general sunt adoptate cu majoritatea voturilor exprimate, iar, în caz de egalitate de voturi, președintele are vot decisiv.

Membrii Consiliului general nu vor fi remunerați pentru activitatea desfășurată.

Obiectivul Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială este de a contribui la apărarea stabilității financiare, inclusiv prin consolidarea capacității sistemului financiar de a rezista la șocuri și prin diminuarea acumulării de riscuri sistemice, asigurând o contribuție sustenabilă a sistemului financiar la creșterea economică. În îndeplinirea obiectivului său, Comitetul și membrii Consiliului general nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea niciunei autorități, instituții sau organism public ori privat. Această structură inter-instituțională va avea calitatea de autoritate macroprudențială, în sensul Recomandării CERS/2011/3.

De asemenea, proiectul de lege stipulează obligativitatea menținerii independenței BNR, conform art.130 din Tratatul privind funcționarea UE, în ceea ce privește deciziile privind politica macroprudențială.