Producatori

AAGES, lider național în încălzirea prin inducție

01.03.2017

Compania se pregătește pentru listarea la Bursa de Valori București în viitorul apropiat. Din inițiativa unui grup de cercetători științifici, a luat naștere, în anul 1990, AAGES, un grup de firme cu origine comună, care împreună oferă produse și servicii complete pentru aplicații industriale ce implică încălzirea prin inducție a metalelor.

Primele produse AAGES au fost convertizoarele statice pentru aplicații de încălzire prin inducție. Începând din anul 1992, compania a trecut la diversificarea produselor, fiind destinate inițial clienților din țară. În anul 1999, a început colaborarea cu o firmă din Germania, moment în care AAGES s-a orientat către produse destinate exportului.

Ulterior, compania și-a extins suprafața de lucru, proiect desfășurat în două faze, prima fază a debutat în anul 2006, iar cea de-a doua în 2011. Astfel, în prezent, AAGES își desfășoară activitatea într-un sediu de peste 3.500 mp ce dispune de hale de producție și ateliere de proiectare, devenind una dintre cele mai mari firme din Europa centrală cu activitate în domeniul proiectării și fabricării instalațiilor de încălzire prin inducție.

„Spiritul inovator al fondatorilor, dublat de stabilirea corectă a obiectivelor și de perseverența în realizarea celor planificate, au făcut posibilă dezvoltarea continuă în cei 26 de ani de activitate”, declară Molnár Gábor, directorul general al AAGES.

Firmele grupului AAGES

Din grupul AAGES fac parte trei companii cu origine comună, componenta centrală a acestuia fiind AAGES SA, companie ce proiectează și fabrică instalații destinate încălzirii prin inducție pentru o gamă largă de procese tehnologice și aplicații.

ELECTROTERM Ltd este un furnizor al unor componente importante ale instalațiilor fabricate de AAGES, dar cu peste 40% din producție destinată exportului. În plus, datorită echipei proprii de proiectare, compania oferă firmei AAGES flexibilitate și dinamicitate în cazul oricărei noi solicitări, scurtând astfel termenul de livrare.

Grupul AAGES este format din trei companii cu origine comună: AAGES SA, ELECTROTERM Ltd și AAGES HTC

Ultima companie din grup, AAGES HTC, un atelier de călire prin inducție, bine echipat, care, pe lângă serviciul de călire prin inducție oferit terților, este baza pentru elaborarea tehnologiilor noi și pentru instalațiile de călire pe care le proiectează și le fabrică AAGES.

Datorită instalațiilor de călire prin inducție verticale și orizontale din dotare și a laboratorului bine echipat pentru măsurători, AAGES HTC  oferă posibilitatea de a dezvolta procese de tratamente termice pentru orice aplicație nouă.

„Grupul ca întreg, dar și fiecare membru în parte, consideră extrem de importantă dezvoltarea continuă, implementarea unor soluții noi, asigurând parteneriatul pe termen lung cu clienții săi”, menționează Molnár Gábor.

Utilitatea produselor AAGES

Produsele AAGES sunt utilizate în aplicații industriale care implică încălzirea prin inducție a metalelor. Astfel, instalațiile de tipul celor fabricate de AAGES se întâlnesc în halele unde se produc componentele auto, mașini și utilaje, dar sunt necesare și pentru fabricarea celulelor fotovoltaice din panourile solare sau pentru generatoare de vânt, dar și pentru alte aplicații.

„Dacă, până în anul 2000, instalațiile de topire prin inducție și cele de încălzire în masă pentru forjare au reprezentat o pondere importantă, în urma orientării către produse cu grad ridicat de tehnicitate – care implică un volum mare de inovare și tehnică de calcul – instalațiile destinate călirii prin inducție au devenit produsele de vârf, capabile să concureze cu produsele similare ale concurenților din vest”, susține directorul general al AAGES.

Încălzirea prin inducție este un proces tehnologic vechi de peste 100 de ani și sub o formă mereu îmbunătățită, proces care va dăinui cât va exista activitate industrială/de producție bunuri.

Datorită investițiilor companiei pentru creșterea gradului de automatizare prin utilizarea roboților industriali, introducerea unor procedee tehnologice noi care conduc la reducerea considerabilă a consumului de energie și introducerea mijloacelor de comunicare la distanță pentru diminuarea costurilor de întreținere, produsele AAGES fac față exigențelor tot mai mari ale clienților.

Un proiect de cercetare important, coordonat de AAGES și la care participă Universitatea Politehnică din București și Universitatea de Medicină și Farmacie din Tg. Mureș, este „Instalație pentru obținerea prin levitație în atmosferă inertă a aliajelor biocompatibile ușoare de înaltă puritate – BIOLEV”.

Acest proiect are ca scop realizarea unei instalații flexibile pentru topire și tratare termică în câmp de curenți de inducție a aliajelor ușoare, biocompatibile, în condiții de puritate avansată.

Scopul general BIOLEV este proiectarea și realizarea unei instalații pentru obținerea aliajelor biocompatibile de înaltă puritate, prin levitație electromagnetică în atmosferă inertă de argon.

AAGES – lider în domeniul încălzirii prin inducție

Cu o experiență de peste 26 de ani în domeniu, AAGES este astăzi lider național în sfera încălzirii prin inducție. Acest lucru se datorează, în principal, echipei, cea mai mare parte a celor peste 140 de angajați având un grad profesional ridicat și o experiență vastă în domeniul încălzirii prin inducție.

„Îmbinăm experiența specialiștilor cu vechime cu entuziasmul echipelor tinere și dinamice, pentru a realiza produse performante și, printr-o activitate de dezvoltare, anticipăm cerințele pieței pentru a ne păstra imaginea de firmă dinamică și inovatoare. Astfel, prioritatea noastră este calitatea ireproșabilă a produselor, corelată cu posibilitățile financiare ale clienților noștri, oferind pe piață cel mai bun raport de preț/performanță”, spune directorul general al companiei.

„În vederea asigurării viitorul firmei, este esențial să îmbinăm experiența anilor cu transmiterea cunoștințelor acumulate echipelor tinere, dornice de afirmare”, declară Molnár Gábor, directorul general AAGES.

În plus, AAGES investește constant în dezvoltarea aptitudinilor personalului angajat, prin organizarea de team-building-uri și de cursuri specializate de formare. Scopul acestor investiții este acela de a fi la curent cu noutățile din domeniu și de a asigura un mediu de lucru eficient. Astfel, stabilizarea personalului și formarea specialiștilor sunt preocupări principale ale conducerii AAGES.

„Fiecare instalație pe care o proiectăm este o ocazie de a îmbunătăți soluțiile tehnice și tehnologice, în scopul de a găsi de fiecare dată o variantă mai eficientă, mai utilă pentru clienții noștri și, pentru a realiza toate acestea, acordăm o atenție deosebită personalului, care transformă planurile noastre în realitate”, adaugă Molnár Gábor, directorul general al companiei.

Drept urmare, produsele AAGES au depășit granițele țării, peste 75% din producție fiind destinată exportului în țările Uniunii Europene. De asemenea, prin intermediul clienților din Germania, produsele companiei sunt folosite și în Asia, America de Sud, SUA și Rusia.

Optimism în ceea ce privește viitorul

Cum ciclul de fabricație al produselor AAGES este de 4-6 luni sau chiar mai mult, evoluția companiei poate fi observată în urma analizei medie a anilor. Spre exemplu, comparând media anilor 2012-2016 cu cea a anilor 2007-2011, compania a înregistrat o creștere de peste 45 %.

Anul 2015 a fost unul foarte bun pentru AAGES, iar 2016 a venit cu o mică corecție. Însă, în ceea ce privește anii următori, conducerea companiei este optimistă, 2017 apropiindu-se de rezultatele înregistrate în 2015. Acest lucru se datorează discuțiilor purtate cu câteva firme din Germania, care oferă șanse reale de a crește vânzările unor produse cu rată de rentabilitate ridicată.

„Un an foarte bun a fost 2015, cu un vârf de peste 5.500.000 Euro cifră de afaceri, urmată de 2016 cu o mică corecție, iar pentru anul 2017 avem deja o bună acoperire cu comenzi, ceea ce ne va apropia de rezultatele din 2015”, susține directorul general al companiei.

„Pentru anul 2017 avem deja o bună acoperire cu comenzi, ceea ce ne va apropia de rezultatele din 2015. Ceea ce pentru noi, fondatorii firmei și, desigur, pentru toți acționarii de altfel prezintă interes, este perspectiva de dezvoltare în 2017, dar și în anii următori”, completează directorul general AAGES.

În plus, compania a semnat recent un contract pentru livrarea unei instalații pentru o firmă cunoscută din industria auto, alte discuții fiind în faze foarte avansate.

Un obiectiv important al AAGES pentru viitorul apropiat este listarea companiei la Bursa de Valori București, oferind astfel clienților o dovadă de maturitate.

„Cu sprijinul firmei SSIF GOLDRING ne-am pregătit pentru listarea firmei pe Bursa de Valori București, ceea ce pentru clienții noștri va fi o dovadă suplimentară de maturitate. Dacă în prezent estimăm ca până la 50% din profit se va distribui sub formă de dividende, posibilitatea de a emite noi acțiuni ne va oferi alte perspective în cazul în care apar oportunități pentru dezvoltare”, încheie Molnár Gábor, directorul general AAGES.