Stiri: Sanatate

Lista medicamentelor esentiale

Accesul asiguraților la medicamentele scumpe, simplificat

01.03.2017

Începând cu 1 martie, 51 de medicamente scumpe, care anterior acestei date se acordau cu viza comisiilor de experți ale CNAS, vor putea fi prescrise direct asiguraților, după completarea formularelor specifice de verificare a respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicația respectivă.

Formularele vor fi completate de medicii prescriptori și vor fi transmise prin mijloace electronice către casele de asigurări de sănătate cu care aceștia sunt în relații contractuale, urmând ca în termen scurt transmiterea să se facă online către Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS).

Întreaga responsabilitate pentru prescrierea medicamentelor menționate, precum și pentru corectitudinea completării formularelor, va reveni medicilor prescriptori.

„Formularele vor constitui un sprijin pentru medicii prescriptori, deoarece reprezintă o modalitate rapidă de verificare a încadrării pacientului în criteriile terapeutice de prescriere a medicamentelor respective. Totodată, ele vor fi și un instrument de control al evoluției costurilor prescrierilor de medicamente cu impact financiar semnificativ asupra bugetului CNAS”, a declarat Radu Gheorghe Țibichi, președintele CNAS.

Reglementarea formularelor este prevăzută în Ordinul CNAS nr. 141/2017, care a fost dezbătut public cu reprezentanții organizațiilor interesate. În cursul dezbaterii, participanții au formulat mai multe propuneri, din care unele au fost preluate, iar altele vor fi transmise comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății.

Totodată, CNAS a efectuat modificări în mai multe acte normative subsecvente referitoare la prescrierea medicamentelor și la raportarea activității furnizorilor de servicii medicale și medicamente, pentru a le pune în acord cu trecerea la noua procedură de prescriere a medicamentelor scumpe.