Slide

Stiri: Logistica

Acciza pentru transportatorii și distribuitorii.

MFP propune creșterea subvenției la acciza pentru transportatori și distribuitori

11.07.2024

Acciza pentru transportatori și distribuitori. Ministerul Finanțelor a publicat în transparență un proiect de act normativ prin care propune majorarea grantului acordat transportatorilor pe litrul de motorină, de la 13 bani la 20 de bani.

Ajutor de stat

Guvernul României a aprobat în luna februarie o schemă de ajutor de stat, cu un buget de 180 de milioane de lei, pentru compensarea creșterii prețului la combustibil. Măsura vizează un număr de aproximativ 4000 de operatori economici licențiați în România, care desfășoară activități de transport rutier de mărfuri în cont propriu sau contra cost și transport de persoane.

„Din calculele noastre a reieșit că putem suporta această creștere fără să depășim bugetul aprobat inițial de 180 de milioane lei, ca parte din planul nostru de a veni în întâmpinarea operatorilor de transport rutier, ajutându-i să-și mențină activitatea. Indirect, este o măsură temporară de ajutor pentru întreg mediul de afaceri. În contextul în care, în imaginea de ansamblu, operatorii de transporturi asigură interconectarea între sectoare economice cum sunt producția, comerțul, agricultura și turismul. Fie că este vorba de transportul materiilor prime, produselor finite, echipamentelor sau persoanelor, este un domeniu care asigură funcționarea eficientă a întregii economii”, a transmis ministrul Marcel Boloș.

1.650,95 lei/1.000 litri

Prin acordarea ajutorului de stat, acciza plătită de transportatori până la 30 iunie 2024 inclusiv, va avea nivelul redus de 1.650,95 lei/1.000 litri și respectiv 1.983,85 lei/1.000 litri, pentru perioada 1 iulie 2024 până la finalul anului 2024.

Acciza pentru transportatori și distribuitori. Condiții

Sunt eligibili pentru compensarea creșterii accizei la motorină operatorii economici care îndeplinesc cumulativ la momentul depunerii cererii de compensare a creșterii accizei la motorină, următoarele condiții:

a) dețin licență comunitară eliberată în România;
b) dețin cel puțin un vehicul eligibil;
c) nu sunt declarați inactivi potrivit prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sau nu se află în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului, potrivit legii;
d) nu beneficiază de alte compensații pentru activitatea de transport desfășurată cu vehiculele eligibile, cu excepția celor care efectuează transport public local de persoane;
e) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;
f) alimentează vehiculele eligibile de la stațiile de distribuție ale operatorilor economici înregistrați potrivit Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de comercianți en détail de produse energetice sau de la parteneri contractuali care au ca furnizori stațiile de distribuție anterior menționate, utilizând un card de gestiune a alimentărilor sau un inel emițător/receptor sau din rezervoarele pentru consum propriu deținute la punctele lor de alimentare sau de parteneri contractuali care dețin rezervoare, prin intermediul unor dispersoare electronice pentru distribuție.

Cerere de compensare

Operatorul economic poate depune la Autoritatea Rutieră Română, o cerere de compensare a creșterii accizei la motorină pentru un trimestru calendaristic, în primele 30 zile ale trimestrului următor celui pentru care se solicită plata ajutorului de stat.

De asemenea, se poate solicita ajutor de stat pentru toate vehiculele eligibile deținute în cursul trimestrului pentru care se solicită compensarea, în baza unei cereri de compensare.

Citește și Antreprenorii au nevoie de o strategie de marketing clară