Stiri: Finante

Acord de colaborare între ASF şi Banca Mondială

26.10.2016

Banca Mondială şi Comisia Europeană vor acorda Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) servicii de asistenţă tehnică în vederea consolidării capacităţii de supraveghere pe piața de capital, în cadrul unui proiect care se va desfăşura pe o perioadă de un an de zile şi va fi finanţat de Comisia Europeană.

Proiectul are ca scop încorporarea celor mai bune practici identificate la nivelul UE în procesul de redefinire a funcţiei de supraveghere a ASF, către o abordare bazată pe risc, a societăților de investiții și administratorilor de fonduri care activează pe piața de capital autohtonă.

Numeroasele acte normative adoptate la nivel european, cu un impact semnificativ asupra pieţei de capital, au relevat necesitatea dezvoltării unor metodologii şi instrumente adecvate pentru autorităţile de supraveghere. Prin crearea unei sinergii între supravegherea off-site şi cea on-site, ASF va implementa un proces de supraveghere eficient, atât din perspectiva conduitei pe piaţă, cât şi a respectării cerinţelor prudenţiale, a societăților de investiții și administratorilor de fonduri.

În acest proces, ASF va beneficia de sprijinul Băncii Mondiale, care pe baza experienţei altor state membre şi a bunelor practici, va contribui la dezvoltarea reformelor deja întreprinse de autoritatea din România în vederea creşterii convergenţei în supraveghere şi a îmbunătăţirii instrumentelor necesare în identificarea şi gestionarea riscului.

Aceste obiective sunt în linie cu priorităţile iniţiativei Comisiei Europene privind Uniunea Piețelor de Capital, proiectul fiind derulat cu sprijinul Serviciului privind Reformele Structurale al Comisiei Europene (SRSS), al cărui rol este de a susţine reformele autorităţilor naţionale care au ca obiectiv promovarea creşterii economice.