Infringement Romania 2021

Acordul de la Paris: PE susține reducerea emisiilor cu efect de seră

16.06.2017

Deputații europeni au adoptat propunerile de reducere obligatorie a gazelor cu efect de seră conform acordului de la Paris, votul având loc după dezbaterea privind anunțul de retragere făcut de Statele Unite.

Aceste reduceri vor ajuta la atingerea țintei generale a UE pentru 2030 în toate domeniile – 40% mai puțin față de nivelul din 1990. UE s-a angajat la aceste reduceri în cadrul acordului de la Paris.

Legislația face posibil ca țintele UE să fie separate în ținte naționale obligatorii pentru sectoarele care nu sunt acoperite de piața de carbon din UE – cum ar fi agricultura, transportul, construcțiile și deșeurile, care împreună reprezintă aproximativ 60% din emisiile de gaze cu efect de seră din UE.

Fiecare stat membru va trebui să urmeze un parcurs de reducere a emisiilor, calculat începând cu 2018, nu cu 2020 așa cum propusese Comisia, pentru a evita o creștere a emisiilor în primii ani sau o amânare a reducerilor lor.

Pentru a asigura o predictibilitate pe termen lung, deputații PE au stabilit o țintă și pentru 2050 de reducere a emisiilor de gaze cu 80% față de nivelul din 2005.

Recompense pentru acțiuni timpurii

Deputații europeni propun şi anumite prevederi care să recompenseze statele membre cu un PIB pe cap de locuitor sub media UE care iau măsuri din vreme sau care vor lua măsuri înainte de 2020, cu mai multă flexibilitate în partea a doua a schemei.

Pentru a ajuta statele membre să își atingă obiectivele, regulamentul le permite să ”împrumute” până la 10% din indemnizația anului viitor, o reducere similară fiind posibilă.

Cu toate acestea, deputații au încercat să limiteze utilizarea pădurilor ca instrument de ”flexibilitate” și au redus limita pentru utilizarea de teren, modificarea utilizării terenului și tăieri de păduri (LULUCF) ca mijloace de atingere a țintelor de reducere.

Raportul a fost adoptat cu 534 voturi la 88 și 56 abțineri.

”Votul dă un semnal clar pentru Donald Trump: Europa acționează conform angajamentelor sale în acordul de la Paris și folosește ocaziile de a crește ecologic, cu sau fără SUA. Aproape toate grupurile politice au susținut o legislație puternică și ambițioasă privind clima”, a spus Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, NL), raportor-UE.

Aşadar, deputații au deschis negocierile cu Consiliul cu scopul de a ajunge la un acord în prima lectură privind propunerea legislativă. Negocierile vor începe de îndată ce Consiliul își va stabili poziția.

 

 

Citiți și despre: