Stiri: Energie

Administratia Fondului pentru Mediu

Administrația Fondului pentru Mediu prelungește programul privind gestionarea deșeurilor

14.01.2019

Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că a prelungit sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare în cadrul Programului vizând educația și conștientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor. Astfel, termenul limită este 29 martie 2019.

Scopul programului este de a conştientiza publicul cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje, deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE), deşeurilor voluminoase, deşeurilor provenite din construcţii şi demolări, cu privire la drepturile şi obligaţiile ce revin persoanelor fizice în circuitul gestionării deşeurilor, precum şi cu privire la posibilităţile de colectare existente la nivel local.

Administrația Fondului pentru Mediu. Bugetul alocat

Bugetul programului este de 25.000.000 lei. Beneficiarii acestui program pot fi atât Ministerul Mediului, cât și unitățile administrativ-teritoriale, inclusiv Municipiul București, care vor putea realiza activitățile de conștientizare a publicului prevăzute în ghidul de finanțare.

Bugetul alocat fiecărei unități administrative teritoriale – județ, inclusiv Municipiului București este repartizat în funcţie de populaţia fiecărui judeţ.

Administrația Fondului pentru Mediu. Programul privind stațiile de încărcare a mașinilor electrice

De asemenea, Administrația Fondului pentru Mediu a prelungit sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ până la data de 29 martie 2019.

Obiectivul Programului este reprezentat de dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică.

Solicitanții eligibili sunt unităţile administrativ-teritoriale – reşedinţe de judeţ şi municipiul Bucureşti.

Administrația Fondului pentru Mediu. Suma alocată

Suma alocată sesiunii de finanţare este de 92 milioane lei.

Finanţarea se acordă în procent de maximum 90% din cheltuielile eligibile şi în limita sumelor maxime ce pot fi acordate pentru fiecare solicitant. Sumele maxime ce pot fi acordate pentru fiecare solicitant se stabilesc în funcţie de numărul de locuitori.

Suma maximă finanţată de Administrația Fondului pentru Mediu pentru instalarea unei staţii de reîncărcare este de 190.000 lei.

Citește și Producţia industrială a României, în creștere în primele 11 luni din 2018