Stiri: Social

Sistemul informatic de monitorizare electronica

Admitere Academia de Poliţie 2021: Câţi candidaţi s-au înscris?

05.08.2021

Admitere Academia de Poliţie 2021. 3.577 de candidaţi s-au înscris pe cele 653 de locuri bugetate la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, în sesiunea de admitere iunie – septembrie 2021. Astfel, s-a încheiat etapa de recrutare a candidaţilor în cadrul concursului de admitere în Academia de Poliţie, ce a constat în realizarea dosarului de candidat, susţinerea evaluării psihologice şi achitarea taxei de înscriere, activităţi gestionate de serviciile de resurse umane ale structurilor în a căror specializare vor susţine admiterea.

Această sesiune de admitere va încadra prima promoţie de studenţi pe noua structură a Academiei de Poliţiei „Alexandru Ioan Cuza”, stabilită în baza HG nr. 535 din 13 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul învăţământului superior.

Admitere Academia de Poliţie 2021. Programe de studii

Defalcat pe facultăţi, programe de studii şi forme de învăţământ, concurenţa se prezintă astfel:

În cadrul Facultăţii de Poliţie, Programul Ordine şi siguranţă publică, la forma cu frecvenţă, sunt 2.530 de candidaţi înscrişi pe cele 430 de locuri (specialităţile poliţie, poliţie de frontieră, jandarmi, penitenciare).

La Programul Ordine şi siguranţă publică, frecvenţă redusă, sunt 294 de candidaţi înscrişi pe cele 50 de locuri (specialităţile poliţie, poliţie de frontieră, jandarmi), iar la Programul Drept, cu frecvenţă, sunt 530 de candidaţi înscrişi pe cele 125 de locuri.

În cadrul Facultăţii de Pompieri, Programul Instalaţii pentru construcţii – pompieri, sunt 223 de candidaţi înscrişi pe 48 de locuri.

Candidaţii vor susţine probele eliminatorii la nivelul celor 7 centre zonale de selecţie, în funcţie de judeţul de domiciliu.

Admitere Academia de Poliţie 2021. Probele sportive

În perioada 16-22 august 2021, se va derula proba de evaluare a performanţei fizice, care constă în parcurgerea unui traseu practic-aplicativ potrivit normelor şi baremelor specifice prevăzute de ordinul ministrului afacerilor interne privind activităţile de educaţie fizică şi sport în MAI.

Proba de evaluare a cunoştinţelor se va desfăşura în perioada 25 – 26 august 2021.

Candidaţii declaraţi admişi, care se încadrează în numărul de locuri scoase la concurs, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la proba scrisă, vor susţine examinarea medicală în perioada 31 august – 19 septembrie 2021. Anunţarea candidaţilor cu privire la continuarea procedurilor de selecţie revine structurii care a realizat recrutarea acestora.

Rezultatele finale sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişarea codurilor unice de identificare pe site-ul oficial al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti pe data de 22 septembrie 2021.

Citeşte şi Admitere UMF Carol Davila 2021: Record de candidaţi înscrişi