Admitere ASE septembrie 2020.

Admitere ASE 2020. Cum se desfăşoară examenul din acest an?

27.05.2020

Admitere ASE 2020. Academia de Studii Economice din Bucureşti a anunţat că admiterea din acest an se va desfăşura exclusiv online, pe platforma admitere.ase.ro. Înscrierile la facultăţile din cadrul ASE au loc în perioada 13 iulie – 17 iulie.

Admitere ASE 2020. 7.300 de locuri

Academia de Studii Economice din Bucureşti scoate la concurs, la cele 35 de programe universitare de licenţă în limbile română, engleză, franceză, germană, peste 7.300 de locuri, dintre care peste 6.400 la învăţământul cu frecvenţă şi 900 la învăţământul la distanţă şi cu frecvenţă redusă.

Admitere ASE 2020. Examenul

Examenul de admitere la ASE la programele universitare de licenţă este alcătuit din:

 • eseul motivaţional
 • estul de competenţă lingvistică – pentru candidaţii care optează pentru programe cu predare în limbă străină şi nu au certificate de competenţă lingvistică recunoscute de ASE
 • media generală de admitere

Media generală de admitere este calculată ca medie ponderată între:

 • media la examenul de bacalaureat (70%)
 • media anilor de studii (30%)

Admitere ASE 2020. ASE mai pune la dispoziţia viitorilor săi studenţi:

 • peste 3.400 de burse de performanţă, studii şi sociale
 • peste 550 de burse Erasmus
 • peste 5.000 de locuri în căminele proprii
 • numeroase parteneriate pentru stagii şi practică la firme de top
 • 400.000 de volume în bibliotecă
 • spaţii moderne de învăţământ
 • alte facilităţi de învăţare

ASE îşi diversifică oferta universitară în acest an prin înfiinţarea Facultăţii de Drept, care va forma viitori profesionişti în activităţi specifice ariei juridice în diverse domenii din societate, cum ar fi – justiţie, business, administraţie publică, activităţi non-profit, pentru care scoate la concurs 150 de locuri, buget şi taxă, cu durata cursurilor de 4 ani.

Informaţiile despre Admiterea la ASE pot fi consultate pe pagina site-ului www.ase.ro şi pe pagina oficială de Facebook Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Citeşte şi Reluare zboruri Blue Air 2020. Anunţul făcut de compania aeriană