Stiri: Social

Admitere ASE septembrie 2020.

Admitere ASE septembrie 2020. Anunţ important

01.08.2020

Admitere ASE septembrie 2020. Academia de Studii Economice din București organizează în septembrie, exclusiv online, concurs de admitere la programele de studii universitare de licență, masterat și doctorat.

Toate informațiile necesare viitorilor candidați sunt postate pe site-ul ase.ro.

Admitere ASE septembrie 2020. Licenţă

Înscrierile la programele universitare de licență au loc online, în perioada 4 – 9 septembrie, pe platforma admitere.ase.ro, pe care se va desfășura tot procesul de admitere. Concursul este alcătuit din eseul motivațional, testul de competenţă lingvistică – pentru candidaţii care optează pentru programe cu predare în limbă străină, și media generală de admitere, calculată ca medie ponderată între media la examenul de bacalaureat (70%) şi media anilor de studii (30%).

Testul eliminatoriu de competență lingvistică pentru programele de studii cu predare într-o limbă străină se poate echivala cu certificatele de competență lingvistică, recunoscute de ASE.

Sunt, de asemenea, absolviți de susținerea testului de competență lingvistică candidații care au urmat studiile liceale în limba străină a programului de licență pentru care optează. Detalii despre oferta propusă de locuri și desfășurarea concursului se găsesc pe pagina Admitere Licență 2020.

Admitere ASE septembrie 2020. Masterat

Înscrierile la programele universitare de masterat au loc online, în perioada 9 – 10 septembrie, pe platforma admitere.ase.ro, pe care se va desfășura tot concursul de admitere. Admiterea la programele de masterat se face prin concurs, candidații fiind ierarhizați în funcție de media de admitere, calculată ca medie ponderată între rezultatele obținute la proba de specialitate – 40% și media examenului de finalizare a studiilor universitare de licență – 60%. Proba de specialitate constă într-un test grilă de specialitate/interviu de specialitate.

Predare în limbi străine

Pentru programele cu predare în limbi străine se susține, online, o probă de competență lingvistică tip interviu, notată cu calificativul admis/respins. Fac excepție candidații care prezintă unul dintre certificatele recunoscute de ASE sau cei care au absolvit programe de licență în limba străină a programului de masterat pentru care candidează.

Admitere ASE septembrie 2020. Doctorat

Înscrierile la programele universitare de doctorat au loc în perioada 8 – 9 septembrie a.c. și au loc integral pe platforma doctorat.ase.ro, pe care se va desfășura tot concursul de admitere.

Admitere ASE septembrie 2020. Locuri în cămine şi burse

ASE pune la dispoziţia viitorilor săi studenţi peste 3 400 de burse de performanță, studii şi sociale, mai mult de 550 de burse Erasmus, aproximativ 4 600 de locuri în căminele proprii, numeroase parteneriate pentru stagii și practică la firme de top, 400 000 de volume în bibliotecă, spaţii moderne de învăţământ, alte facilităţi de învăţare.

Citeşte şi Vinurile Adamclisi, certificate de Comisia Europeană