Stiri: Social

Admitere școli de poliție 2024. 

Admitere școli de poliție 2024: 2.880 de locuri scoase la concurs

26.04.2024

Admitere școli de poliție 2024. În perioada aprilie – iulie 2024, Ministerul Afacerilor Interne organizează o nouă sesiune de admitere în cele şase instituţii de învăţământ ale MAI în care se formează agenţi de poliţie, subofiţeri şi maiştri militari.

Cifrele de şcolarizare

Cifrele de şcolarizare, defalcate pe instituţii, sunt următoarele: Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina – 1.340 de locuri, Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca – 300 de locuri, Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea – 240 de locuri, Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 350 de locuri, Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 350 de locuri, Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti – 300 de locuri.

În perioada 24 aprilie – 14 mai 2024, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică, cererea de înscriere se transmite în format electronic la unităţile de recrutare ale inspectoratelor judeţene de poliţie, de jandarmerie sau pentru situaţii de urgenţe, precum şi la inspectoratele teritoriale ale poliţiei de frontieră şi la structurile de resurse umane ale inspectoratelor generale de la nivel central, potrivit organizării administrativ-teritoriale şi specialităţii pentru care optează candidaţii – poliţie, poliţie de frontieră, jandarmi, pompieri, în raport de oferta educaţională. În cazul candidaţilor care optează pentru locurile Poliţiei de Frontieră şi nu au domiciliul într-un judeţ limitrof frontierei de stat, aceştia se pot adresa structurilor de resurse umane din unităţile subordonate Inspectoratului General al Poliţiei Române, potrivit domiciliului sau reşedinţei înscris/ă în cartea de identitate.

Adresele de e-mail la care se transmit cererile de înscriere se postează pe site-ul oficial al unităţilor de recrutare.

Astfel, la primirea cererii-tip persoana cu sarcini de recrutare atribuie candidatului un cod unic de identificare, precum şi centrul zonal la care este arondat, după care o scanează şi o transmite la adresa de e-mail indicată de candidat.

Candidaţii se pot înscrie la o singură şcoală postliceală.

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidaţii depun toate documentele solicitate până la data de 21 mai 2024. Evaluarea psihologică a candidaţilor şi soluţionarea eventualelor contestaţii se finalizează în acest termen.

Admitere școli de poliție 2024. Proba de evaluare a performanţei fizice

În perioada 25-31 mai 2024, candidaţii vor avea de parcurs proba de evaluare a performanţei fizice care se susţine în centrele zonale de selecţie potrivit arondării, indiferent de unitatea de învăţământ pentru care au optat, astfel:

– Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – pentru candidaţii din Municipiul Bucureşti şi judeţele Argeş, Călăraşi, Constanţa, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Teleorman, Tulcea;

– Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina – pentru candidaţii din judeţele Braşov, Brăila, Buzău, Covasna, Dâmboviţa, Galaţi, Prahova, Vrancea;

– Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca – pentru candidaţii din judeţele Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Sălaj, Sibiu;

– Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea – pentru candidaţii din judeţele Arad, Bihor, Caraş-Severin, Satu Mare, Timiş;

– Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – pentru candidaţii din judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea.

– Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – pentru candidaţii din judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui;

– Atenţie! Candidaţii pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti susţin proba de evaluare a performanţei fizice exclusiv la sediul acestei instituţii de învăţământ.

Repartizarea

Repartizarea în vederea susţinerii probei se realizează de către unitatea de învăţământ pentru care a optat candidatul, iar planificarea pentru susţinerea probei se va realiza prin centrul zonal de selecţie la care este arondat acesta.

Repartizarea, planificarea şi rezultatele obţinute vor fi postate pe site-urile oficiale ale unităţilor de învăţământ pentru care au optat candidaţii, precum şi pe site-urile centrelor zonale de selecţie.

Această probă nu va putea fi contestată, repetată sau reexaminată. În acelaşi timp, traseul practic-aplicativ se va realiza în prezenţa a trei reprezentanţi ai părinţilor, aleşi prin tragere la sorţi, din rândul celor care îşi exprimă acordul, zilnic, înainte de începerea probei, pentru fiecare serie în parte.

Proba de evaluare a cunoştinţelor

Proba de evaluare a cunoştinţelor va avea loc în data 15 iunie 2024, la unităţile de învăţământ pentru care au optat, de către candidaţii care au promovat proba de evaluare a performanţei fizice.

Pentru candidaţii la concursul de admitere în unităţile de învăţământ postliceal, proba de evaluare a cunoştinţelor constă într-un test grilă, care va cuprinde, subiecte de limba română – în proporţie de 40%, subiecte de limbă străină – în proporţie de 15%, subiecte din legislaţia specifică MAI, precum şi a instituţiilor politice ale statului – în proporţie de 20%, subiecte de educaţie civică şi cetăţenească, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză, precum şi exerciţii privind deprinderea raţionamentului logic – în proporţie de 15%, iar punctajul din oficiu reprezintă 10 % din nota maximă.

Pentru limba străină candidatul are posibilitatea să opteze, prin cererea-tip de înscriere, pentru una din următoarele disciplinele: limba engleză sau limba franceză.

Tematica şi bibliografia

De asemenea, tematica şi bibliografia pentru proba de evaluare a cunoştinţelor se publică pe site-urile unităţilor de învăţământ.

Eventualele contestaţii cu privire la această probă de concurs se transmit de către candidaţi online la adresa de e-mail a unităţii de învăţământ pentru care candidează şi se soluţionează la sediul acesteia, în termen de 48 de ore de la depunere.

Examinarea medicală se realizează în perioada 19 iunie -12 iulie 2024, pentru candidaţii care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în funcţie de instituţia de învăţământ vizată, în ordinea descrescătoare a notelor finale.

Unităţile de învăţământ postează pe site-urile oficiale, la finalul fiecărei zile, situaţia candidaţilor care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.

Rezultatele finale ale admiterii

Rezultatele finale ale admiterii vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la sediul unităţilor de învăţământ şi prin postare pe site-urile oficiale ale acestora, până la data de 19 iulie 2024.

Citește și Vulnerabilitatea Dubaiului, dezvăluită de inundațiile record