Sprijin financiar Comisia Europeana

Ajutoare de stat pentru proiecte în valoare de 1,76 miliarde lei, acordate în ultimele 11 luni

04.10.2020

Ajutoare de stat. Ministerul Finanțelor Publice a aprobat din noiembrie 2019 până la ora actuală ajutoare de stat pentru proiecte cu impact major în economie și proiecte de dezvoltare regională cu investiții totale de peste 1.76 miliarde de lei, în baza schemelor pe care le administrează. Valoarea ajutorului de stat acordat celor 21 de proiecte noi este de peste 664 milioane lei (140 milioane euro).

Ajutoare de stat. Se vor crea 2.612 locuri de muncă

Proiectele beneficiare vor crea 2.612 noi locuri de muncă şi vor contribui cu peste 808 milioane lei la dezvoltarea regională, prin taxele și impozite suplimentare plătite ca urmare a implementării acestora. Investițiile sunt concentrate în industria auto, industria aeronautică, alimentară și producția de electrocasnice.

De asemenea, MFP a plătit o finanțare de peste 499 milioane lei, pentru acordurile pentru finanţare emise anterior, în baza schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.807/2014 (stimularea investițiilor cu impact major în economie, care finanțează activele corporale și necorporale aferente unei investiţii noi) și de peste 37 milioane lei, pentru acordurile pentru finanţare emise anterior în baza schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.332/2014 (sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă).

Ajutoare de stat. Cereri analizate

În prezent, MFP analizează 8 cereri de acord pentru finanţare, pentru proiecte de investiţii a căror valoare depășește 445 milioane lei, pentru care valoarea ajutorului de stat solicitat este de peste 189 milioane lei, iar implementarea proiectelor de investiţii va genera crearea a 629 noi locuri de muncă.

Modificări legislative

Pentru a asigura creșterea și pentru a ușura accesul companiilor la finanțarea investițiilor cu ajutor de stat, având în vedere actualul context economic generat de pandemia COVID-19, în luna iulie 2020 Ministerul Finanţelor Publice a modificat şi completat atât HG.807/2014 și HG.332/2014 cât și Ghidurile Solicitantului şi Ghidurile de Plată elaborate în baza hotărârilor de guvern aferente celor două scheme de ajutor de stat.

Ajutoare de stat. Principalele modificări ale HG nr. 807/2014 (investiții cu impact major):

 • prelungirea până la 31.12.2023 a perioadei pentru depunerea acordurilor pentru finanţare şi a perioadei pentru efectuarea plăților până la 31.12.2028;
 • introducerea posibilităţii extinderii perioadei de monitorizare a investiţiei cu până la maximum 2 ani în vederea asigurării îndeplinirii de către operatorii economici a menţiunilor speciale din acordurile pentru finanţare;
 • eliminarea modalităţii de stabilire a cheltuielilor eligibile din categoria construcţii pe baza standardului de cost;
 • majorarea termenului pentru demararea investiţiei de la 4 la 6 luni;
 • simplificarea demonstrării efectului stimulativ al ajutorului de stat;
 • introducerea posibilităţii de a face dovada asigurării surselor de finanţare şi a situaţiei juridice a locaţiei după obţinerea acordului pentru finanţare;
 • introducerea obligaţiei întreprinderii de a realiza contribuţia la dezvoltarea regională cel puţin la nivelul ajutorului de stat plătit, renunţându-se la obligaţia ca această contribuţie să fie realizată la nivelul ajutorului de stat aprobat;
 • eliminarea anumitor indicatori cantitativi şi calitativi nerelevanţi în procesul de analiză,în vederea relaxării condițiilor de accesare a finanțării nerambursabile;
 • introducerea posibilităţii depunerii unor documente în varianta electronică;
 • clarificarea unor aspecte care au generat confuzii sau dificultăţi de interpretare a prevederilor actului normativ.

Ajutoare de stat. Principalele modificări ale HG nr. 332/2014 (dezvoltare regională):

 • prelungirea până la 31.12.2023 a perioadei pentru depunerea acordurilor pentru finanţare şi a perioadei pentru efectuarea plăților până la 31.12.2028;
 • introducerea mecanismului de depunere continuă a cererilor pentru finanțare și eliminarea selecției pe bază de punctaj;
 • introducerea posibilității emiterii de proiecte de acord pentru finanțare după epuizarea bugetului anual alocat schemei şi aprobarea acestora după suplimentarea bugetului sau în anul următor;
 • introducerea posibilității demarării investiției, asigurării surselor de finanţare şi a situaţiei juridice a locaţiei proiectului de investiții după depunerea cererii pentru finanțare;
 • eliminarea unor indicatori calitativi în vederea relaxării condițiilor de accesare a finanțării nerambursabile;
 • flexibilizarea procedurii de plată a ajutorului de stat și introducerea posibilităţii depunerii unor documente în varianta electronică.

Citeşte şi Piaţa asigurărilor în 2020. Ce valoare au primele brute subscrise în primul semestru?

 

 

Citiți și despre: