Stiri: Agricultura

Ajutoare nationale tranzitorii 2021

Ajutoare naţionale tranzitorii 2021: Decizia luată de Guvernul României

19.04.2021

Ajutoare naţionale tranzitorii 2021. Guvern a aprobat Hotărârile pentru  aprobarea plafoanelor ajutoarelor naţionale tranzitorii (ANT) în sectoarele vegetal şi zootehnic, speciile ovine și caprine, pentru anul de cerere 2020. De asemenea, Executivul a aprobat ajutoarele pentru specia bovine.

Ajutoare naţionale tranzitorii 2021. Sectorul vegetal

Valoarea totală a plafonului alocat ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic, speciile ovine și caprine, este de 63.450,208 mii euro, respectiv 309.161,138 mii lei, în echivalent și se asigură din bugetul MADR pe anul 2021.

Prin actul normativ se aprobă plafoanele ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal, în sumă de 43.974,445 mii euro, repartizată astfel:

  • 42.527,430 mii euro pentru culturile amplasate pe teren arabil;
  • 2,742 mii euro pentru in pentru fibră şi cânepă pentru fibră;
  • 646,827 mii euro pentru tutun;
  • 41,879 mii euro pentru hamei;
  • 755,567 mii euro pentru sfeclă de zahăr.

Ajutoare naţionale tranzitorii 2021. Ovine şi caprine

Sectorul zootehnic beneficiază de un plafon pentru speciile ovine și caprine în sumă de 19.475,763 mii euro.

Cuantumurile per unitate de măsură se calculează de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin raportarea plafoanelor stabilite prin prezentul act normativ la numărul total de hectare/efectivele eligibile pentru anul 2020 corespunzătoare fiecărui ANT.

În urma acestei Hotărâri de Guvern, se estimează că aproximativ 622 mii fermieri care îndeplinesc condițiile de eligibilitate vor beneficia de cel puțin un sprijin prin ANT.

Ajutoare naţionale tranzitorii 2021. Specia bovine

În ceea ce priveşte specia bovine, plafoanele aferente plăţilor pentru ajutoarele naţionale tranzitorii s-au aprobat ajutoarele în limita sumei de 1.758,265 mii euro, respectiv 8.567,147 mii lei în echivalent, care se distribuie astfel:

a) 445,128 mii euro pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte;

b) 1.313,137 mii euro pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne.

Cuantumul per unitatea de măsură al ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, specia bovine, se calculează de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin raportarea plafoanelor menționate anterior la cantităţile de lapte livrate şi/sau vândute direct eligibile și la efectivele de bovine eligibile.

Resursele financiare se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2021.

Cursul de schimb

Plăţile pentru ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, specia bovine, se realizează în lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020.

Citeşte şi Ajutor de stat pentru crescătorii de bovine. Comisia Europeană aprobă schema României de 7,4 milioane de euro