Slide

Stiri: Agricultura

Sprijin pentru creșterea animalelor

Ajutor de minimis pentru crescătorii de ovine

14.07.2017

Printr-o Hotărâre de Guverna aprobată joi, 13 iulie, crescătorii de ovine care comercializează lână vor primi un ajutor de minimis, a cărui valoare totală este de 36 de milioane de lei, asigurată de la bugetul de stat.

Crescătorii de ovine vor primi un sprijin financiar de 1 leu/kg pentru lâna comercializată prin intermediul unei scheme de ajutor de minimis, care are o finanțare de 36 de milioane de lei. Banii se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prevăzute pe anul 2018.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unui beneficiar nu poate depăși suma de 15.000 de euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual (2018) și în cele două exerciții financiare precedente (2016, 2017). Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc într-o singură tranșă anuală.

Beneficiarii sunt persoanele fizice care au atestat de producător, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, persoanele juridice și orice forme asociative cu personalitate juridică. De asemenea, beneficiarii trebuie să dețină o exploataţie  de ovine înregistrată în Registrul Național al Exploatațiilor și să facă dovada comercializării cantității de lână pentru care solicită acordarea sprijinului. Derularea sprijinului se face prin direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București.