Stiri: Agricultura

Credite pentru fermieri 2022

Ajutor de stat pentru creşterea animalelor: Decizia luată de Ministerul Agriculturii

10.06.2021

Ajutor de stat pentru creşterea animalelor. Ministerul Agriculturii anunţă că a fost prelungită schema de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor. Astfel, în ședința Guvernului din data de 09 iunie 2021 a fost aprobată o Hotărâre prin care se stabilește data până la care se aplică prevederile HG nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor și se completează art. 19 din HG nr. 1179/2014.

Actul normativ prelungește schema de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor până la data de 31 decembrie 2021.

Ajutor de stat pentru creşterea animalelor. Fonduri

Ajutorul de stat pentru anul 2021 are o valoare totală maximă în sumă de 40.000 mii lei, care se încadrează în plafonul aprobat pentru perioada 2015 – 2022 de 759.250 mii lei. Fondurile se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2021.

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrului genealogic, precum şi costurile aferente testelor pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului.

Servicii subvenţionate

Ajutoarele sunt furnizate sub formă de servicii subvenţionate acordate:

  • întreprinderilor individuale şi familiale
  • persoanelor fizice autorizate
  • persoanelor fizice care deţin certificat de producător/atestat de producător
  • persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul creșterii animalelor

Citeşte şi Sprijin financiar pentru producătorii de vin