Stiri: Finante

Ajutor de stat pentru ecoturism

09.12.2016

Programul Pilot Start Up Mediu Ecoturism, măsură de ajutor de minimis care vizează stimularea conservării naturii în contextul tranziției la economia verde, a fost aprobat ieri de Executiv. Obiectul Programului îl reprezintă finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a unor proiecte care au ca scop conservarea și dezvoltarea zonelor care au asociate arii protejate, prin implementarea conceptului de destinație de ecoturism. Este vorba de proiecte pentru: dezvoltarea de infrastructură de acces, de refugii montane cu rol de adăpost și informare turistică, de infrastructură de informare și interpretare a naturii și culturii locale și facilități pentru servicii locale de ecoturism şi creșterea capacității resurselor umane pentru managementul și administrarea destinației la nivelul zonelor ce au asociate arii naturale protejate.

Ariile naturale protejate dețin atuuri importante pentru dezvoltarea activităților de ecoturism, activități care pot aduce avantaje importante atât celor care le administrează, cât și comunităților locale, ecoturismul fiind unul din puținele sectoare economice prin care se poate realiza dezvoltarea durabilă a acestor zone.

Schema de minimis se adresează unităților administrativ-teritoriale, inclusiv subdiviziuni administrativ-teritoriale ale acestora, instituțiilor publice, organizațiilor neguvernamentale, operatorilor economici, muzeelor, instituțiilor din sistemul național de cercetare-dezvoltare și instituțiilor de învățământ superior acreditate, întreprinderilor unice, cu excepția celor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, în producția primară a produselor agricole, în prelucrarea și comercializarea produselor agricole, desfășoară activități legate de export către state terțe sau către state membre sau desfășoară activități care favorizează utilizarea produselor naționale în detrimentul celor importate.

Cuantumul finanțării va fi egal cu cheltuielile eligibile ale proiectului, fără a se putea depăși, la data semnării contractului de finanțare nerambursabilă, echivalentul în lei al nivelului maxim al ajutorului de minimis de 200.000 de euro.

Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanțare, pe tipuri de proiecte și în limita sumei alocate.

Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordată în cadrul schemei este de 100 de milioane lei, în perioada 2016-2020.

Schema de minimis își încetează valabilitatea la 31 decembrie 2020.