Stiri: Finante

Ajutor de stat pentru încurajarea cooperării între instituţiile de învăţământ

18.08.2015

Ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Sorin Mihai Cîmpeanu, a aprobat prin ordinul nr. 4686/10.08.2015, schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea „Parteneriatului pentru Transfer de cunoştinţe” din Programul Operaţional Competitivitate – Axa 1.

Obiectiv acestui demers îl reprezintă încurajarea cooperării între instituţiile de învăţământ superior, instituţiile de cercetare-dezvoltare (CD) şi mediul de afaceri prin finanţarea accesului întreprinderilor la expertiză extinsă şi la facilităţile organizaţiilor de cercetare în scopul comercializării rezultatelor de cercetare.

Formula de finanţare sprijină, de asemenea, valorificarea potenţialului infrastructurilor de CD dobândite sau modernizate începând cu anul 2007 şi a celorlalte resurse de cercetare dobândite concomitent cu acestea, pentru a răspunde nevoilor de inovare a întreprinderilor în scopul creşterii valorii adăugate a unor produse/procese tehnologii cerute de piaţă.

Schema de finanţare are avizul Consiliului Concurenţei şi se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare. Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind acordarea acestui tip de ajutor, stipulate în Regulamentul Comisiei Europene.

Autoritatea care administrează schema este Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare – Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Cercetare. Furnizor de ajutor de minimis este Ministerul Fondurilor Europene prin Autoritatea de Management a Programului Operaţional „Competitivitate”.