Stiri: Energie

Programul ”Anghel Saligny”.

Ajutor de stat pentru investiţiile în cogenerare de înaltă eficiență

13.04.2017

Warning: DOMDocument::loadHTML(): htmlParseEntityRef: expecting ';' in Entity, line: 14 in /home/jurnalul/public_html/www/wp-content/themes/jurnalul/functions.php on line 2900

Investițiile în cogenerare de înaltă eficiență vor fi sprijinite printr-o schemă de ajutor de stat, potrivit unei hotărâri de guvern adoptată în ședința de ieri. Programul se adresează întreprinderilor mari, mijlocii și mici (inclusiv microîntreprinderi), pentru capacitățile nou instalate sau renovate.

Schema de ajutor se aplică pentru proiectele care propun ca acțiuni:

– Realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficiență (maximum 8 Mwe) pe gaz natural și biomasă la nivelul întreprinderilor;

– Realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficiență care utilizează gaze reziduale provenite din procese industriale la nivelul întreprinderilor.

Bugetul total alocat schemei de ajutor este de 81,1 milioane euro, din care 85% reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate din Fondul european de Dezvoltare Regională și 15% reprezintă fonduri de cofinanțare publică asigurată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management a Programului Operațional Infrastructură Mare.

Ajutorul se acordă sub formă de alocări financiare nerambursabile, suma maximă care se poate acorda pentru un proiect de investiții nu poate depăși 15 milioane de euro.

Potențialii beneficiari sunt societățile din industrie/administratorul unui parc industrial sau distribuitorul de energie termică al unui parc industrial cu consumuri energetice de peste 200 tep (tone echivalent petrol)/an, care pot dovedi un necesar util de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4000-5000 h/an și care necesită simultan și o cantitate suficientă de energie electrică ce poate fi asigurată de grupuri de cogenerare.

Beneficiarii pot depune proiecte numai individual, nu în parteneriat încheiat exclusiv în scopul depunerii aplicațiilor de finanțare.

Investiția/investițiile din cadrul proiectului nu trebuie să mai fi beneficiat de finanțare din fonduri publice, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geo-topografică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție).

Numărul estimat de beneficiari este de 50 de întreprinderi. Schema de ajutor de stat se aplică până la data de 31 decembrie 2020.