Stiri: Energie

Oportunități de investiții în 2024

Ajutor de stat pentru marii consumatori de energie

14.10.2022

Ajutor de stat pentru marii consumatori de energie. La propunerea Ministerului Energiei a fost aprobată Ordonanța de Urgență privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru întreprinderile din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice, și pentru modificarea unor acte normative în domeniul energiei.

Decizia Comisiei Europene

Ordonanța de Urgență a fost adoptată în urma deciziei Comisiei Europene privind autorizarea noii scheme de ajutor de stat acordată întreprinderilor din sectoarele energointensive în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de euro. Se va acorda o compensație parțială întreprinderilor mari consumatoare de energie confruntate cu o creștere a prețurilor la energie electrică ce rezultă din costurile indirecte ale emisiilor în cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS).

Ajutor de stat pentru marii consumatori de energie. Condiții

Vor beneficia întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:

  • dezvoltă operațiuni industriale active în unul din sectoarele și subsectoarele eligibile
  • au suportat costuri cu emisii indirecte în perioada 2021-2030
  • nu înregistrează debite restante la bugetul general consolidat al statului sau la bugetele locale
  • nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității
  • nu sunt întreprinderi în dificultate în sensul Orientărilor Comisiei Europene privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate
  • nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ilegal sau incompatibil cu piața internă pentru care există o decizie a Comisiei Europene de recuperare
  • nu datorează sume care trebuie rambursate, ca efect al unor decizii de recuperare ale Ministerului Energiei

Emisii de gaze cu efect

În perioada 2019-2021, în România a fost implementată o schemă de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare, ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice.

Plata ajutorului de stat s-a efectuat pentru emisiile indirecte aferente anilor 2019-2020.

Valoarea totală a ajutorului de stat pentru anul 2019 a fost de 399.437.091,82 lei pentru un număr de 34 întreprinderi, respectiv de 637.623.005,80 lei pentru un număr de 33 întreprinderi în anul 2020.

Citeşte şi Lansarea Programului Iluminat Public 2022. Ce buget alocă AFM?