Stiri: Finante

Amanare rate 2020

Amânare rate 2020: Ce condiții se impun?

06.04.2020

Amânare rate 2020. Guvernul a aprobat normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare. Aceste norme stabilesc condițiile în care creditorii aprobă solicitările, perioada de amânare și perioada de prelungire a creditelor amânate. De asemenea, în cazul împrumuturilor ipotecare, se stabilește și modul de eșalonare și garantare a dobânzilor.

Amânare rate 2020. Credite ipotecare

Pentru creditele ipotecare, perioada pentru care se acordă facilitățile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane se stabilește conform opțiunii debitorului, ce poate fi exprimată o singură dată, și este cuprinsă între o lună și nouă luni. Nu se poate însă depăși data de 31 decembrie 2020. Scadența ultimei rate incluse în perioada de suspendare la plată este, așadar, data de 31 decembrie 2020.

Amânare rate 2020. Declarație pe proprie răspundere

Creditorul aprobă solicitarea debitorului care declară pe proprie răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii și/sau veniturile aferente familiei debitorului, direct sau indirect, de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență, și se află in imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului.

Când poate fi amânată plata ratelor?

Normele exemplifică și câteva cauze care urmează a fi luate în calcul la creditele ipotecare. Se menționează că băncile nu trebuie să se limiteze la acestea:

intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în șomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activității angajatorului

  • concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia
  • reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia
  • plasarea debitorului în carantină instituționalizată sau izolare la domiciliu
  • îmbolnăvirea cu COVID-19

Amânare rate 2020. Numărul de rate

Decizia de aprobare conține și numărul de rate care au fost solicitate de debitor pentru suspendarea la plată. Aceasta comunică debitorului în format letric sau prin poșta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor. Decizia poate fi comunicată și telefonic.

Poate beneficia de acordarea facilității de suspendare a obligației de plată a ratelor debitorul care transmite solicitarea către creditor cel mai târziu în 45 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020. Prevederea se aplică tuturor debitorilor, persoane fizice sau firme.

Amânare rate 2020. Clauzele din contract

Modificarea clauzelor din contract la creditele ipotecare se realizează fără încheierea de acte adiţionale. Acest lucru se face prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului și graficul de rambursare a dobânzilor eșalonate, transmisă de creditor debitorului în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

Notificarea debitorului

Notificarea debitorului se face în format letric sau prin poșta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, conform opțiunii exprimate de debitor.

Amânare rate 2020. Dobânda

Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice, dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit.

Plata de către debitor a creanţei reprezentând dobânda totală aferentă perioadei de suspendare la plată acordată creditelor ipotecare se va face eşalonat, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare, în 60 de rate lunare egale, fără perceperea de dobândă pentru această componentă a creditului ipotecar. Graficul de rambursare a acestor plăți se comunică în termen de 5 zile debitorilor și Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii, care garantează plata integrală a acestor dobânzi.

Amânare rate 2020. Aprobarea solicitării

Criteriile de aprobare a solicitării de amânare pentru persoanele fizice se mențin și în cazul celorlalte credite acordate de bănci și instituții financiare nebancare. În aceste cazuri, însă, dobânda se va capitaliza la principal.

Cu excepția creditelor ipotecare, dobânda datorată de debitori corespunzător perioadei de suspendare se capitalizează la soldul creditului existent la sfârșitul perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plătește eșalonat până la noua maturitate a creditelor, sau până la maturitatea inițială în cazul restructurării creditelor, începând cu luna următoare expirării perioadei de suspendare, pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, sau până la maturitatea inițială în cazul restructurării creditelor.

Citește și Mesaje de Florii 2020. Felicitări de Florii 2020. Imagini cu mesaje frumoase de Florii