Stiri: Economie

AMCOR susţine proiectul „Practică azi pentru a deveni managerul de mâine!”

16.07.2014

Asociaţia Consultanţilor în Management din România, împreună cu Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Management şi Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune şi cu Asociaţia Studenți şi Profesionişti IT & C – ASPI sunt parteneri în cadrul proiectului de practică „.

Scopul proiectului este reprezentat de facilitarea tranziției la viața activă pentru 353 studenți la programele de masterat din științele economice prin furnizarea unui pachet integrat de servicii de orientare, consiliere, dezvoltare personală, mentorat în cariera și stagii de practică la potențiali angajatori.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Acesta se înscrie pe Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” – Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” prin contractul POSDRU/161/2.1/G/137080.