Finante

Analiza tehnica bursiera - Indicatori si oscilatori

Analiza tehnică bursieră: Cei mai cunoscuţi indicatori şi oscilatori

01.06.2020

Analiza tehnică bursieră. Pe bursă încă din secolul al XVII-lea, analiza tehnică a devenit mult mai bine structurată datorită lui Charles Dow. Analiza tehnică reprezintă o metodă de anticipare a preţurilor pe burse, plecând de la studiul graficelor de preţ. Scopul ei este de a estima viitoarele oscilaţii, în funcţie de statisticile activităţii de tranzacţionare. Aceasta foloseşte o serie de instrumente şi diagrame realizate în baza istoricului de tranzacţionare.

Analiza tehnică bursieră. Teoria lui Dow

Analiza tehnică pe bursă există încă din secolul al XVII-lea, însă ea a devenit mult mai bine structurată datorită lui Charles Dow, fondator al prestigioasei publicaţii Wall Street Journal.

Cele mai folosite tehnici de analiză tehnică au la bază teoria lui Dow. Ea este utilizată pentru a arăta inversările de trend.

Conform lui Charles Dow, pe piaţă se înregistrează trei trenduri distincte: ascendent, descendent sau de consolidare. Plecând de la aceste trenduri se poate estima tendinţa pieţei.

Fiecare dintre cele trei trenduri se recunosc foarte uşor plecând de la preţurile maxime şi minime intermediare, conform Admiral Markets.

Un trend care are minime din ce în ce mai sus reprezintă un trend ascendent. Un trend care are maxime din ce în ce mai jos este un trend descendent. Totodată, un trend care nu evoluează nici ascendent, nici descendent este un trend lateral sau în consolidare.

Analiza tehnică bursieră. Lumânările japoneze

Pe lângă teoria lui Dow, o importanţă deosebită în analiza tehnică o au şi aşa-numitele lumânări japoneze (Japanese Candles sau Candlestick). Acestea sunt extrem de populare întrucât oferă multe informații care sunt ușor de înțeles.

Această reprezentare grafică datează încă din secolul 18, când un vânzător de orez, Munehisa Homma, a făcut o avere impresionantă folosindu-se de aceste lumânări.

Ulterior, a promovat acest timp de reprezentare grafică. O lumânare este foarte uşor de înţeles prin următoarele elemente: prețul de deschidere, prețul minim, prețul maxim și prețul de închidere.

O lumânare poate fi roşie sau verde. Dacă este roşie, este o lumânare de scădere, mai exact preţul ei de închidere este sub cel de deschidere. În cazul unei lumânări verzi, de creştere, preţul de închidere este mai mare decât cel de deschidere.

Analiza tehnică bursieră. Media mobilă

Cel mai des folosit indicator tehnic este media mobilă. Acesta este folosit pentru a identifica un trend de creştere sau de scădere. În plus, mediile mobile reprezintă o bază pe care sunt compuşi alţi indicatori tehnici.

În cazul acestui indicator se pot identifica două forme: media mobilă simplă şi cea exponenţială.

Media mobilă simplă reprezintă media preţurilor de închidere pentru o anumită perioadă. Pe de altă parte, media mobilă exponenţială are la bază dinamica recentă a preţului.

Analiza tehnică bursieră. Canalul de trend

Canalele de trend pot fi pozitive sau negative. Mai exact, un canal de trend pozitiv este format din două linii ascendente care sunt paralele, una dintre ele unind nivelul de preţ maxim, iar cealaltă nivelul de preţ minim.

În schimb, un canal de trend negativ este format tot din două linii, dar care sunt înclinate în jos, una unind nivelurile de preţ maxim, iar cealaltă nivelul de preţ minim.

Analiza tehnică bursieră. Liniile de trend

Linia de trend reprezintă una dintre cel mai des folosite instrumente de analiză tehnică.

Liniile de trend sunt folosite pentru a identifica un trend, fie pozitiv, fie negativ. Mai exact, linia se formează unind două sau multiple niveluri de preţ minime sau maxime.

O linie de trend pozitiv are o înclinaţie ascendentă. Ea se formează prin unirea a două sau mai multe niveluri minime de preţ. În schimb, o linie de trend negativă are o înclinaţie descendentă şi se formează prin unirea unor niveluri maxime de preţ.

Dacă preţul rămâne peste linia de trend, atunci se poate considera că vorbim despre o piaţă în creştere. În acelaşi timp, dacă preţul este sub linia de trend negativă, atunci piaţa este în scădere.

Analiza tehnică bursieră. Suport şi rezistenţă

Suportul şi rezistenţa reprezintă locul în care cererea şi oferta se întâlnesc. Suportul reprezintă nivelul de preţ  unde cererea este destul de ridicată pentru a opri o scădere.

Pe de altă parte, rezistenţa reprezintă nivelul de preţ unde oferta este suficient de ridicată pentru a preveni continuarea unei aprecieri.

Suportul se poate transforma în rezistenţă, iar rezistenţa în suport. Aşadar, când preţul scade sub un nivel de suport, acesta devine rezistenţă, iar în momentul în care preţul creşte peste un o rezistenţă, aceasta se transformă în suport.

Cei mai cunoscuţi indicatori de analiză tehnică sunt:

MACD – Moving Average Convergence-Divergence

Benzile Bollinger

Oscilatorul Stochastic

RSI Relative Strength Index

Media Mobilă

Linia de trend

Suport şi rezistență

Analiza tehnică bursieră. MACD – Moving Average Convergence Divergence

MACD reprezintă un indicator care cuantifică interdependenţa dintre două medii mobile. Din punct de vedere grafic, indicatorul este reprezentat prin două linii, iar în cazul în care se intersectează, transmite semnale de tranzacţionare. Este vorba de o linie continuă, denumită linia MACD, şi o linie punctată, care se numeşte linia de semnal.

Analiza tehnică bursieră. Benzile Bollinger

Benzile Bollinger sunt cele care indică volatilitatea preţului. Mai exact, este vorba de trei curbe trasate în funcţie de evoluția preţului unei acţiuni. Banda din centru este o medie mobilă simplă, fiind o aproximare a evoluției pe termen mediu a titlului. De asemenea, intervalul dintre benzile exterioare reprezintă o serie de deviaţii standard ale preţului faţă de media calculată anterior.

Dacă intervalul dintre cele două benzi se îngustează, urmează o schimbare de preţuri de amploare. Dacă preţul depăşeşte benzile Bollinger, se confirmă o continuare a trendului.

Analiza tehnică bursieră. Oscilatorul Stochastic

Oscilatorul Stochastic este cel care urmăreşte legătura dintre preţul de închidere al unei lumânări şi cel mai recent interval care are valori minime-maxime.

Acesta arată condițiile de supra-cumpărare sau de supra-vânzare.

O piaţă caracterizată prin condiţii de supra-cumpărare sau de supra-vânzare este o piaţă în care preţurile au avansat ori s-au depreciat prea mult şi în care este foarte probabil să apară o schimbare de trend.

Analiza tehnică bursieră. RSI – Relative Strength Index

De asemenea, RSI este un oscilator care indică condiţiile de supra-cumpărare sau de supra-vânzare, cu valori cuprinse între 0 şi 100.

Dacă indicatorul RSI este mai mare de 70, atunci în piaţă există condiţiile de supra-cumpărare. În cazul în care oscilatorul are o valoare sub 30, condiţiile sunt de supra-vânzare.

De asemenea, RSI este folosit pentru a indica nivelurile de suport şi rezistență.

Analiza tehnică bursieră. Singurul preţ corect

Analiza tehnică pune accent şi pe factorul psihologic şi pe rolul acestuia în tranzacţionare. În plus, analiza tehnică pleacă de la ipoteza că preţul pe care îl are o companie pe bursă cuprinde, de fapt, toate informaţiile financiare şi nefinanciare despre companii, indici bursieri sau mărfuri.

Ca urmare, analiştii financiari afirmă că preţul de tranzacţionare al unei acţiuni este singurul preţ corect al bunului sau companiei respective.