ANCOM continuă implementarea legii infrastructurii rețelelor de comunicații

08.08.2017

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) anunţă lansarea în consultare publică a unui proiect de decizie care reglementează formatul și modalitatea de transmitere către Autoritate a unor documente și informații privind exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată de către furnizorii de rețele de comunicații electronice.

De asemenea, proiectul de decizie detaliază termenele de transmitere pentru fiecare categorie de documente și stabilește condițiile în care furnizorii au acces la informațiile transmise către ANCOM.

Informații care trebuie raportate

Furnizorii de rețele de comunicații electronice care exercită dreptul de acces pe proprietatea publică sau privată au obligația de a transmite ANCOM o copie de pe fiecare contract de acces ori, după caz, de pe fiecare hotărâre judecătorească definitivă care ține loc de contract, precum și documentele care le modifică ori completează.

În plus, furnizorii de rețele de comunicații electronice vor transmite și informații privind datele de identificare a imobilului care face obiectul dreptului de acces, cuantumul prețului sau a tarifului și unitatea de măsură pentru care acesta se calculează, necesar a fi cunoscute de către furnizori pentru a se asigura încheierea unor contracte de acces în condiții nediscriminatorii.

Modalitate de raportare

Transmiterea informațiilor și a documentelor se va realiza prin intermediul aplicației informatice puse la dispoziție de ANCOM, urmând a fi transmise electronic, în mod securizat, utilizând o semnătură electronică bazată pe un certificat calificat.

Termene de raportare

Informațiile cu privire la contractele de acces ori, după caz, la hotărârile judecătorești definitive care țin loc de contract, precum și documentele care le modifică sau le completează, încheiate, respectiv emise, până la intrarea în vigoare a deciziei se vor raporta în termen de 90 de zile de la această dată.

Informațiile cu privire la contractele și la hotărârile judecătorești definitive încheiate, respectiv emise, după data intrării în vigoare a deciziei, se vor raporta în termen de 10 zile de la data încheierii, respectiv comunicării. Informațiile referitoare la documentele de modificare sau completare încheiate, respectiv emise ulterior intrării în vigoare a deciziei se vor transmite în termen de 10 zile de la data încheierii, respectiv emiterii acestora.

Pentru a asigura condiții nediscriminatorii de exercitare a dreptului de acces asupra imobilelor proprietate publică sau privată, ANCOM va pune la dispoziția furnizorilor de rețele de comunicații electronice, prin intermediul unei aplicații informatice disponibile pe pagina sa de internet, toate informațiile ce sunt raportate conform acestei decizii.

Sancțiuni

Neraportarea acestor informații și documente cu respectarea termenelor, formatului și modalității de transmitere a informațiilor se sancționează de către ANCOM cu amendă de la 1.000 la 100.000 lei.

Citiți și despre: