ANOSR: Şi acest început de an universitar stă sub semnul subfinanțării

28.09.2015

În anul universitar 2015-2016, care începe astăzi, studenţii din România își doresc să învețe în facultăţi curate, în care faptele de corupție să nu-și găsească locul și unde termenii de „plagiat” și „șpagă” să nu fie tolerați, și bine finanțate. Doar aşa sistemul de învăţământ din ţara noastră va fi capabil să furnizeze servicii educaționale de calitate, în care bursele sunt acordate într-un număr suficient, locurile de cazare sunt suficiente tuturor studenții şi reducerile pentru transport se asigură pentru toți studenții, pe tot parcursul anului universitar

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) trage un semnal de alarmă asupra celor mai mari probleme cu care se confruntă sistemul de învățământ superior la ora actuală: corupția și subfinanțarea.

„Cazurile de corupție din universități tot mai des aduse în atenția opiniei publice, fie că e vorba de cadre didactice care primesc șpagă pentru a favoriza obținerea unor rezultate academice sau că e vorba de cazuri de lucrări sau articole plagiate de către cadre didactice sau studenți, ne îngrijorează și ne fac să solicităm sancțiuni mult mai aspre pentru cei care încalcă legislația în vigoare. Dacă pentru cazurile de luare și dare de mită autoritățile de resort acționează prompt, considerăm că e nevoie de o mai mare preocupare a instituțiilor din domeniul educației pentru a combate și sancționa fenomenul plagiatului”, precizează reprezentanţii studenţilor.

Conform acestora, furtul intelectual nu trebuie tolerat în niciun fel, iar cei care comit astfel de fapte trebuie sancționați aspru și excluși imediat din comunitățile universitare.

În acelaşi timp, pentru combaterea actelor de corupție din universități este necesară și derularea unor campanii eficiente de prevenire și informare a tuturor actorilor din sistemul educaţional, precum și de o implicare și o cooperare mai intensă între instituții.

„Şi acest început de an universitar stă sub semnul finanțării insuficiente a sistemului educațional românesc. În continuare studenții se confruntă cu un deficit de locuri de cazare și cu condiții nepotrivite pentru studiu și trai în multe din căminele studențești existente, fondul de burse este prea mic, iar cuantumurile burselor nu acoperă cheltuielile obligatorii lunare pentru cazare și masă, reducerile la transportul în comun sau feroviar se acordă doar parțial sau pentru un număr limitat de călătorii, iar multe laboratoare, săli de studiu sau biblioteci nu sunt dotate corespunzător în conformitate cu necesitățile unui învățământ centrat pe student în anul 2015”, conform sursei citate.

Pe de altă parte, sistemul universitar se confruntă cu o rată ridicată a abandonului școlar, iar politicile de echitate și acces la studii universitare sunt insuficient implementate și promovate, studenții din medii defavorizate.