ANRE modifică reglementările pentru activitatea de furnizare a energiei electrice

22.07.2015

Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat Ordinul nr. 118/2015 privind aprobarea Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, document care reprezintă o actualizare a standardului de performanță aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 1/2010.

Standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 118/2015 stabilește o serie de prevederi privind calitatea activității de furnizare, în vederea îmbunătățirii și întăririi mecanismelor de protecție a clienților finali de energie electrică.

Principalele modificări introduse de noul Standard de performanță au vizat definirea indicatorilor de performanță ce caracterizează calitatea activității de furnizare, stabilirea nivelurilor garantate ale indicatorilor de performanță garantați și a compensațiilor pe care furnizorii de ultimă instanță (FUI) le plătesc clienților finali beneficiari ai serviciului universal în cazul nerespectării acestor niveluri garantate, determinarea lunară de către furnizori a valorilor indicatorilor de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, pe categorii de clienți finali, respectiv casnici, noncasnici mici, noncasnici mari, precum şi majorarea compensațiilor în caz de nerespectare a nivelului garantat pentru toți indicatorii de performanță garantați privind calitatea activității de furnizare a energiei electrice.

De asemenea, potrivit noului Standard de performanță, în caz de nerespectare a nivelului garantat, compensațiile se vor plăti de furnizorii de ultimă instanță (FUI), din propria inițiativă, clienților casnici și clienților noncasnici mici, iar pentru nerealizarea indicatorilor de performanță garantați compensațiile se plătesc de către FUI numai în cazul locurilor de consum alimentate în regim de serviciu universal.

Costurile cu aceste compensații nu sunt considerate costuri justificate de FUI și nu sunt luate în considerare la stabilirea tarifelor la clienții finali beneficiari ai serviciului universal care nu au uzat de eligibilitate.

Modificările introduse prin noul ordin în vederea actualizării cadrului de reglementare vor avea un impact pozitiv asupra participanților la piață, aspectele majore care trebuie menționate fiind majorarea nivelurilor garantate ale indicatorilor de performanță garantați și a compensațiilor pe care furnizorii le plătesc clienților finali în cazul nerespectării nivelurilor garantate, astfel încât acestea să descurajeze furnizorii în vederea nerespectării obligațiilor față de clientul final, precum și îmbunătățirea mecanismelor de protecție a clienților finali de energie electrică prin transmiterea lunară, la ANRE, de către furnizorii de energie electrică a indicatorilor de performanță pentru monitorizare.

 

 

 

Citiți și despre: