Stiri: Energie

ANRE reduce tarifele zonale pentru introducerea energiei electrice în rețea

17.06.2015

Comitetului de Reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE a aprobat, în şedinţa din 15 iunie, Ordinul ANRE nr. 87/2015, privind aprobarea tarifelor zonale aferente serviciului de transport pentru introducerea de energie electrică în reţea (TG) și a tarifului mediu de introducere a energiei electrice în rețea, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice.

Astfel, având în vedere recomandările ACER privind orientările referitoare la tarifele de transport plătite de producătorii de energie electrică, ANRE a elaborat prezentul Ordin de modificare a Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 53/2013, astfel încât Tariful de transport să acopere numai costul marginal pe termen scurt şi să fie diferit pe zone tarifare diferite, în funcţie de impactul pe care îl are introducerea energiei electrice în nodurile reţelei electrice.

Costul mediu al transportului, determinat ca diferență dintre venitul reglementat și costul marginal total al transportului, se recuperează integral prin tariful de transport- componenta de extragere a energiei electrice TL.

În urma consultării publice și, ulterior, a dezbaterii publice cu operatorii economici a rezultat ca fiind necesară introducerea prevederii exprese în cadrul ordinului de aprobare a tarifelor a obligației de actualizare a prețurilor ferme precizate în contractele încheiate pe piața de energie electrică, potrivit prevederilor Regulamentului privind modalitățile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și negociere continuă și prin contracte de procesare, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 78/2014 și ale Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare pe piața centralizată cu negociere dubla continuă a contractelor bilaterale de energie electrică, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 49/2013, astfel încât acestea să reflecte reducerea tarifului de transport – componenta de introducere a energiei electrice în rețele.

Reducerea tarifelor TG în funcție de zonă cu până la 8,93 lei/MWh va conduce la o scădere a prețului mediu de tranzacționare pe piața angro de energie cu cca. 4-5 %, precum și la creșterea oportunităților de export pentru producătorii români de energie electrică. Pe termen scurt, această măsură va avea un efect nesemnificativ asupra prețurilor la consumatorii finali, întrucât tarifele de extracție din rețea trebuie ajustate în așa fel încât să poată fi asigurată acoperirea costurilor justificate ale CN Transelectrica SA.