Stiri: Finante

Unilink vrea sa intre în acţionariatul Safety Broker

Anunţ important pentru clienţii Forte Asigurări

06.02.2017

Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA) aşteaptă până la data de 27 aprilie cererile de despăgubire a clienţilor Forte Asigurări Reasigurări. Astfel, potrivit legii, art 14. alin (1) din Legea nr 213/2015, în vederea încasării indemnizaţiilor şi despăgubirilor, orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări împotriva asigurătorului în faliment poate formula o cerere motivată în acest sens, adresată Fondului în termen de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, respectiv până la data de 24 aprilie 2017, sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior.

Până la 31.01.2017, FGA a avizat, în cadrul Comisiei Speciale, 249 de cereri de plată. Au fost aprobate 245 de cereri, în valoare de 765.253 lei, în timp ce 4 dosare, cu o valoare de 33.826,49 lei, au fost respinse.

Fondul de garantare a asiguraţilor (FGA) a efectuat plăţi în valoare de 662.767 lei, pentru 207 dosare, către creditorii de asigurare ai societăţii Forte Asigurări Reasigurări S.A-în faliment.

FGA a preluat de la societatea Forte Asigurări Reasigurări S.A, până la 31 ianuarie 2017, 1.626 dosare de daune şi 3.220 de contracte de asigurare. Până la aceeaşi dată, FGA a primit 976 de cereri de plată, precum şi 249 de cereri de deschidere dosare noi de daună. În urma înregistrării cererilor de deschidere a dosarelor de daună la FGA, până în prezent, s-au deschis 238 dosare.

Iniţierea plăţilor către creditorii de asigurări ai societăţii Forte Asigurări Reasigurări S.A, în faliment, survine ca urmare a rămânerii definitive, prin neapelare, a sentinţei civile nr. 6956/07.11.2016, privind deschiderea procedurii de faliment împotriva acestui asigurător, conform prevederilor legale.