Constructii

Apa Canal Galati

APA CANAL Galați investește în digitalizare pentru o dezvoltare durabilă

01.04.2024

Operatorul contribuie la dezvoltarea durabilă a comunităților în care își desfășoară activitatea, prin investiții majore în infrastructura de apă și apă uzată, prin grija față de oameni, de apă și mediu. APA CANAL S.A. Galați este Operatorul Regional la nivelul județului Galați pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, din anul 2010. În prezent, Operatorul are delegată gestiunea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în 43 de UAT-uri din județul Galați, respectiv: municipiul Galați, municipiul Tecuci, oraşele Târgu Bujor și Berești, comunele: Lieşti, Iveşti, Umbrăreşti, Barcea, Pechea, Șendreni, Movileni, Cosmești, Slobozia Conachi, Berești Meria, Smârdan, Tudor Vladimirescu, Cavadinești, Cuza Vodă, Drăgănești, Piscu, Braniștea, Fundeni, Independența, Gârboavele (UAT C.J. Galați), Rădești, Cudalbi, Valea Mărului, Cuca, Nicorești, Bălăbănești, Vârlezi, Grivița, Vlădești, Băleni, Vânători, Scânteiești, Băneasa,Suceveni, Bălășești, Frumușița, Gohor, Jorăști și Măstăcani.

Operatorul Regional APA CANAL S.A. Galați asigură servicii de alimentare cu apă potabilă și canalizare pentru aproximativ 425.000 de locuitori, ceea ce reprezintă 95% din populația județului Galați care beneficiază de alimentare cu apă.

Lungimea totală a rețelei de distribuție apă și aducțiune în județul Galați este de aproximativ 2.302 km, iar a celei de canalizare de aproximativ 1.135 km.

„În calitate de operator regional, ne-am asumat extinderea ariei de operare și realizarea de investiții majore în serviciile de alimentare cu apă și de canalizare-epurare. Obiectivele propuse au fost urmărite constant și realizate, respectiv asigurarea unor servicii de calitate, cu protejarea resurselor naturale limitate, a mediului înconjurător, a sănătății și securității clienților și salariaților. Dorim să contribuim la bunăstarea comunităților prin asigurarea serviciilor de utilitate publică, de bună calitate”, ne-a declarat dl. Ing. Aurel Condurache, Director General APA CANAL S.A. Galați.

Operatorul Regional APA CANAL S.A. Galați asigură servicii de alimentare cu apă potabilă și canalizare pentru aproximativ 425.000 de locuitori, ceea ce reprezintă 95% din populația județului Galați care beneficiază de alimentare cu apă

Dezvoltare prin accesarea fondurilor europene

Accesarea fondurilor europene a reprezentat atât o provocare, cât și cea mai mare realizare a companiei. Operatorul Regional APA CANAL Galați a finalizat Programul ISPA și a implementat ulterior, cu succes, Programul POS Mediu 2007-2013. De asemenea, APA CANAL Galați este unul dintre primii operatori regionali din țară care a accesat fonduri europene în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, iar progresul fizic în implementarea programului situează compania pe un loc fruntaș la nivel național.

Operatorul continuă accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată cu „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, etapa 2”, proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027.

„APA CANAL Galați urmărește să își mențină statutul de companie performantă, stabilă și de top în domeniu, să continue dezvoltarea pe aceeași direcție, printr-un management modern, prin îmbunătățirea continuă a activității, prin promovarea responsabilității instituționale și încurajarea dezvoltării profesionale a salariaților. Promovăm respectul reciproc și tratamentul egal al clienților, prin comunicare eficace, coerentă și transparentă cu toți factorii relevanți. Urmărim îmbunătățirea calității relațiilor cu clienții prin diversificarea mijloacelor de comunicare și pregătirea continuă a salariaților în acest scop, continuă Directorul General.ARCIF

Sistemul de alimentare cu apă potabilă în județul Galați

Municipiul Galaţi este alimentat din două surse: sursa de suprafaţă şi sursa subterană. Dunărea constituie sursa de apă brută de suprafață. Priza de apă de tip cheson este situată pe malul stâng al Dunării, în amonte de punctul de confluenţă cu Siretul. Liberty Galaţi S.A. (combinatul siderurgic) este proprietarul staţiei de captare. Priza de apă brută are o capacitate nominală de aproximativ 3.000 l/s, iar staţia de captare este echipată cu 5 grupuri de pompare, care furnizează apă brută atât pe platforma Liberty Galaţi, cât şi către staţia de tratare a oraşului Galaţi.

Din sursa de suprafaţă se alimentează Uzina de Apă, printr-o conductă de transport Dn 1.200 mm, conductă ce a fost pusă în funcţiune în anul 1989. Apa din sursa de suprafață este tratată în cadrul Uzinei de apă Țiglina, stație cu o capacitate nominală proiectată de 800–1000 l/s sau 31.500.000 mc/an, pusă în funcțiune în anul 1995. Stația cuprinde următoarele trepte: microsite pentru îndepărtarea substanțelor solide, facilități proces de coagulare, două decantoare radiale folosite în vederea floculării și sedimentării (fiecare decantor având diametrul de 50 m și o capacitate de 500 l/s).

Stațiile de preclorinare și clorinare asigură dezinfecția apei după filtrarea acesteia în cele șaisprezece filtre rapide cu nisip. Din sursa de suprafață, apa este pompată în rețeaua de distribuție direct sau repompată prin Turnul de apă în rețeaua de distribuţie.

Stațiile de preclorinare și clorinare asigură dezinfecția apei după filtrarea acesteia în cele șaisprezece filtre rapide cu nisip

Stația de repompare Turnul de Apă va intra în anul 2024 într-un amplu proces de reabilitare în cadrul lucrărilor ce fac parte din „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă si Apă Uzată în Județul Galați – etapa 2”.

Sursa de apă brută de adâncime este reprezentată de două fronturi de captare: Salcia-Liești şi Vadu-Roșca. Soluţiile tehnice au impus ca fronturile să fie construite la aproximativ 70 km depărtare, unul în vestul oraşului Galaţi (front Salcia–Liești), iar celălalt în judeţul Vrancea (frontul Vadu-Roșca). Fronturile sunt situate într-o zonă protejată din punct de vedere sanitar, pe malul drept al râului Siret. Stratul acvifer este alimentat de râul Siret.

Captarea Vadu-Roșca a fost construită în anul 1969, cu o capacitate maximă proiectată de 1000 l/s sau 31.500.000 mc/an. În anul 1980 a fost pus în funcţiune frontul de captare Salcia-Liești, cu o capacitate maximă proiectată de 1000 l/s sau 31.500.000 mc/an.

De la cele două captări, apa brută este transportată la Stația de pompare Şerbeşti. Ulterior ajunge la Stația de pompare Filești prin 2 conducte de aducțiune: Dn 1.000 mm, respectiv Dn 800 mm. Apa distribuită de la fronturile de captare este dezinfectată prin clorinare în cadrul Stației de pompare Filești, înainte de a fi pompată în rețeaua de distribuție.

În cadrul lucrărilor de investiții executate de Operatorul regional APA CANAL S.A. Galați în municipiul Galati, în cadrul „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă si Apă Uzată în Județul Galați, în perioada 2014 – 2020″, s-a realizat reabilitarea integrală a Stației de Repompare Filești – reabilitarea celor două rezervoare de 15.000 mc şi a instalaţiilor hidraulice din cadrul acesteia.

Reţeaua de distribuţie a apei în municipiul Galaţi este de tip inelar şi are o lungime totală de 584 km, inclusiv branşamente. Municipiul Galaţi dispune de cinci rezervoare de înmagazinare cu o capacitate totală de stocare de 112.000 mc și beneficiază de o rețea de aducțiune de 130 km.

Reţeaua de distribuţie a apei în municipiul Galaţi este de tip inelar şi are o lungime totală de 584 km, inclusiv branşamente

În restul judeţului, în zona deservită de Operatorul Regional APA CANAL S.A. Galaţi, alimentarea cu apă este furnizată exclusiv din surse de adâncime (foraje și drenuri).

Reţeaua de distribuție pentru alimentarea cu apă, inclusiv branşamente, se întinde pe circa 1.453 km pe teritoriul municipiului Tecuci, oraşelor Târgu Bujor şi Bereşti, comunelor Lieşti, Iveşti, Umbrăreşti, Barcea, Pechea, Șendreni, Movileni, Cosmești, Slobozia Conachi, Berești-Meria, Smârdan, Tudor Vladimirescu, Cavadinești, Cuza Vodă, Drăgănești, Piscu, Braniștea, Fundeni, Independența, Rădești, Cudalbi, Valea Mărului, Cuca, Nicorești, Bălăbănești, Vârlezi, Vlădești, Grivița, Băleni, Vânători, Scânteiești, Băneasa, Suceveni, Bălășești, Frumușița, Gohor, Jorăști, Măstăcani și zonei de agrement Gârboavele. Rețeaua de aducțiune aferentă acestor localități este de 135 km.Tancrad

Sistemul de canalizare-epurare în județul Galați

Sistemul de canalizare al municipiului Galaţi acoperă o suprafaţă de 2.300 ha din intravilanul municipiului Galaţi. Rețeaua de canalizare a municipiului Galați are o lungime totală de 548,2 km, din care 541,2 km în sistem unitar și 7 km pluvial. Pentru evacuarea apelor uzate și pluviale, sistemul de canalizare dispune de 17 stații de pompare.

Stația de Epurare Ape Uzate Galați are o capacitate de circa 360.000 p.e. și a fost dotată inițial cu  treaptă mecanică de tratare a apei uzate menajere, precum și secțiune de tratare a nămolului asociat în regim anaerob.

Nămolul se stabilizează într-un digestor anaerob de 6.000 metri cubi cu un timp de retenție a solidelor de 18 zile pentru reducerea cu 60% a conținutului de materiale organice și generarea biogazului.

Prin fermentare se asigură standardul minim al nămolului stabilizat, așa cum se precizează în legislația Uniunii Europene care se referă la depozitarea nămolului la rampa de deșeuri, nămolul putând fi utilizat, totodată, ca fertilizator inferior în agricultură.

În perioada 2013-2015, Stația de Epurare Ape Uzate Galația fost modernizată prin realizarea treptei biologice de tratare cu îndepărtarea nutrienților precum și extinderea treptei întâi a instalațiilor pentru nămol.

În afara municipiului Galați, Operatorul Regional Apă Canal S.A. Galați are în exploatare și operare o rețea de canalizare care se întinde pe o lungime de 587 km, precum și stațiile de epurare din municipiul Tecuci, orașul Târgu Bujor, aglomerările Pechea, Liești, Berești, Movileni și Slivna – Berești-Meria.

Operatorul Regional APA CANAL S.A. Galaţi a procedat, începând cu anul 2014, la valorificarea în agricultură a nămolului rezultat de la stațiile de  epurare dinaria de operare.

Monitorizarea calității apei potabile

Apa potabilă este un element absolut esențial vieții și reprezintă cel mai important aliment. Ea nu trebuie conțină niciun fel de substanțe chimice sau organisme care să aducă prejudicii sănătății.

După ultimele studii care demonstrează că în apa îmbuteliată se regăsesc mii de particule de plastic, dăunătoare sănătății, specialiștii concluzionează că este rezonabil să luăm în considerare apa de la robinet.

Operatorul Regional APA CANAL a implementat la nivelul ariei de operare din județul Galați Planul de Siguranță a Apei pentru identificarea pericolelor, evaluarea și managementul riscurilor, măsuri de control și de monitorizare, planuri pentru incidente și situații de urgență, în vederea furnizării unei ape sigure, potabilă, curată și sanogenă, pentru consumul uman. Laboratorul de apă potabilă din cadrul APA CANAL S.A. Galați are un rol esențial în realizarea Planului de Siguranță a Apei.

Laboratorul de apă potabilă din cadrul APA CANAL S.A. Galați are un rol esențial în realizarea Planului de Siguranță a Apei

Acesta asigură monitorizarea operațională a calității apei potabile conform Programului de monitorizare anual, avizat de Direcția de Sănătate Publică Galați și elaborat în baza prevederilor Ordonanței nr.7/2023, pentru transpunerea Directivei europene privind calitatea apei destinate consumului uman.

Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății și are implementat un sistem de management al calității conform standardelor europene. Acesta recoltează și analizează zilnic probe de apă din stațiile de tratare, rezervoarele de înmagazinare și din rețelele de distribuție din aria de operare. În plus, laboratorul efectuează controlul eficienței procedurilor de dezinfecție a rezervoarelor de stocare și a rețelelor de distribuție.

Laboratorul recoltează anual aproximativ 18.000 de probe din 80 gospodării de apă și din rețeaua de distribuție aferentă, efectuează circa 64.000 de încercări fizico-chimice şi aproximativ 31.000 de încercări microbiologice pentru determinarea indicatorilor de calitate a apei potabile. Operatorul Regional APA CANAL S.A. Galați monitorizează continuu calitatea apei potabile, în conformitate cu cerințele Ordonanței 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, începand cu procesul de tratare și până la robinetele consumatorilor.

Laboratorul de apă potabilă dispune de personal tehnic de specialitate (ingineri chimiști, biologi și laboranți), precum și de echipamente de lucru moderne, verificate și etalonate metrologic periodic de către instituțiile abilitate, a căror mentenanță este asigurată de firme specializate, ceea ce conferă certitudinea unor rezultate valide. Anual, laboratorul participă la scheme internaționale de intercomparare, pentru a-şi evalua performanţa și a dovedi calitatea rezultatelor furnizate, cu rezultatele fiind foarte bune.

Rezultatele analizelor efectuate sunt publicate pe website-ul APA CANAL S.A. Galați, www.apa-canal.ro, la secțiunea Calitatea apei (https://calitateapa.apa-canal.ro/probelist.php).

Laboratorul de apă potabilă verifică, la cererea clienților externi, și calitatea apei, atât pentru probe de apă din surse subterane, cât și de suprafață. Informatii suplimentare cu privire la efectuarea unei comenzi, condițiile de prelevare și tarifele aferente acestor servicii pot fi obținute accesând website-ul operatorului, secțiunea CALITATEA APEI.

Având în vedere duritatea mare a apei brute din sursa de adâncime (fronturile de captare Vadu-Roșca și Salcia-Liești), în cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă si Apă Uzată în Județul Galați, în perioada 2014 – 2020, s-a executat construcția unei noi stații de tratare apă brută pentru eliminarea manganului și fierului, situată în Liești.

Investiția s-a ridicat la valoarea de aproximativ 6.500.000 de euro. Noua stație de tratare apă de profunzime, înmagazinare și repompare Liești a devenit funcțională în cursul anului 2023 și reprezintă un obiectiv major în sistemul de alimentare cu apă potabilă din județul Galați, cu rol important în realizarea indicatorilor specifici prevăzuți în Directiva Apei Potabile. Noua Stație de tratare Liești deservește atât Municipiul Galați (prin intermediul Stației de Repompare Filești), cât și Aglomerările Liești (comunele Barcea, Drăgănești, Ivești, Liești, Umbrărești), Pechea (comunele Cuza Vodă, Pechea, Slobozia Conachi), comunele și satele din UAT Fundeni, UAT Tudor Vladimirescu, UAT Piscu, UAT Independența, UAT Braniștea, UAT Șendreni.

Presiunea în rețeaua de distribuție a apei potabile

Rețeaua de distribuție apă potabilă a municipiului Galați este împărțită în 5 zone de presiune. Asigurarea apei potabile în rețeaua de distribuție este realizată prin pompare din Stația de tratare-pompare Uzina de Apă, Stația de repompare Filești, Stația de pompare Turnul de Apă și, gravitațional, prin Stația Turnul de Apă și Rezervorul Traian. În Municipiul Galați funcționează 44 de stații locale de ridicare a presiunii – hidromodule pentru blocurile cu structură înaltă P+8/10.

Problemele privind presiunea apei potabile în zona Traian Nord, zonă într-o continuă dezvoltare în municipiul Galați, au fost soluționate prin punerea în funcțiune în luna decembrie 2023 a stației de pompare apă potabilă (SP Traian) amplasată în bdul.Coșbuc c/c Drumul de Centură (zona Transurb). Această investiție a fost realizată în cadrul Contractului de lucrări GL-CL-01 – Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările Galați și Smârdan, din „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă si Apă Uzată în Județul Galați, în perioada 2014 – 2020”.

Stația subterană de pompare și ridicare a presiunii este echipată cu electropompe de mare capacitate și echipamente de monitorizare, parametrii de funționare fiind transmiși la distanță, integrați și monitorizați în programul noului Dispecerat SCADA Regional.

Stația subterană de pompare și ridicare a presiunii este echipată cu electropompe de mare capacitate și echipamente de monitorizare, parametrii de funționare fiind transmiși la distanță

„Stația funcționează deja în parametri, presiunea a ajuns de la 1,6 atm la 2,3-2,4 atm, asigurăm apa și la etaj pentru toți cetățenii care au case cu etaj în zona respectivă. De asemenea, putem asigura și un debit de apă corespunzător pentru Gospodăria de apă din comuna Vânători, care alimentează satele Odaia Manolache, Sat Costi și Vânători”, detaliază dl. Ing. Aurel Condurache.

La 31 decembrie 2023, structura clienților APA CANAL S.A. Galați din județul Galați este următoarea:

 • 272 de contracte individuale – branșamente individuale la bloc;
 • 844 de abonați casnici;
 • 440 de grădini și garaje;
 • 627 de asociații de proprietari și convenții facturare Tecuci;
 • 506 bugetari și fundații/culte;
 • 523 de agenți economici cu capital privat;
 • 48 de agenți economici cu capital de stat.

Lucrări de investiții și revizii-reparații la infrastructura de apă potabilă și apă uzată din județul Galați

Prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, România și-a asumat obligații care implică investiții importante în infrastructura de apă și apă uzată.

În calitate de Operator Regional, APA CANAL S.A. Galați și-a asumat, la rândul său, realizarea de investiții majore în serviciile de alimentare cu apă și de canalizare-epurare, pentru respectarea directivelor europene privind apa potabilă și apa uzată, investiții care vizează oferirea unor servicii de calitate pentru sănătatea consumatorilor și protejarea mediului înconjurător.

Valoarea proiectelor cu fonduri europene implementate de APA CANAL S.A. Galați sau aflate în plin proces de implementare – ISPA 2006-2011, POS Mediu 2007-2013, POIM 2014-2020, PDD 2021-2027, se ridică la cca. 500.000.000 de euro.

Valoarea proiectelor cu fonduri europene implementate de APA CANAL S.A. Galați sau aflate în plin proces de implementare se ridică la cca. 500.000.000 de euro

În cadrul celor 4 mari proiecte de investiții, principale obiective realizate includ:

 • peste 730 de km conducte de aducțiune apă și rețele de distribuție apă reabilitate și extinderi;
 • 131 de foraje apă executate și reabilitate;
 • 57 de stații de tratare și stații de pompare apă executate și reabilitate;
 • peste 970 de km rețele canalizare gravitațională și sub presiune – reabilitate și extinderi;
 • 232 de stații de pompare apă uzată executate și reabilitate;
 • 7 stații de epurare executate și reabilitate;
 • peste 000 de contoare apă achiziționate și montate în aria de operare.

Co-finanțarea asigurată de APA CANAL S.A. Galați pentru aceste proiecte de investiții cu fonduri europene este de aproximativ 30.000.000 Euro.

APA CANAL S.A. Galați derulează, în același timp, lucrări de investiții din profit reinvestit, amortizare, cotă de dezvoltare, Fond IID. În perioada 2018-2023, APA CANAL S.A. Galați a realizat investiții din surse proprii în valoare de 137.742.000 de lei.

De asemenea, în perioada 2018-2023, în cadrul programelor anuale de revizii-reparații, Operatorul Regional APA CANAL S.A. Galați a realizat lucrări curente de revizii-reparații la rețelele publice de distribuție apă, inclusiv branșamente, din judetul Galați, în valoare de 123.885.000 de lei.

Pentru anul 2024, Programul de investiții al Operatorului Regional APA CANAL S.A. Galați, cu finanțare din profit reinvestit, amortizare, fond IID este în valoare de 34.707.368 de lei.

Pentru anul 2024, Programul de investiții al Operatorului Regional APA CANAL S.A. Galați, cu finanțare din profit reinvestit, amortizare, fond IID este în valoare de 34.707.368 de lei

„Cele mai mari sume sunt alocate pentru lucrări de investiții în infrastructura de alimentare cu apă din toată aria de operare. Alte investiții importante, incluse în programul fiecărui an, sunt cele în automatizare și digitalizare. În 2024 vom continua achiziția de contoare cu citire la distanță, atât pentru clienții noi din localitățile aflate în aria de operare și din cele ce urmează a fi preluate, cât și pentru revizia contoarelor a căror perioadă de valabilitate metrologică expiră, mai spune Directorul General.

Lucrări de investiții cu fonduri europene la infrastructura de apă potabilă și apă uzată din județul Galați

Lucrări de anvergură la infrastructura de apă potabilă din Județul Galati vor fi realizate din fonduri nerambursabile, în cadrul „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Galați, etapa 2„, proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027.

Proiectul se implementează în municipiul Galați și comuna Matca, din județul Galați, iar valoarea este de 369.604.677,38 lei cu TVA.

De remarcat este faptul ca Operatorul Regional APA CANAL S.A. Galați este primul operator din țară ca stadiu de implementare a Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Galați, în perioada 2014-2020, la finalul perioadei de eligibilitate (31.12.2023). A mai rămas de fazat în PDD o mică parte dintr-un singur contract (23% nefinalizat), respectiv Contractul GL-CL-02 Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările: Fundeni, Tudor Vladimirescu, Independența, Piscu, Braniștea, Șendreni, pe fondul intrării în insolvență a antreprenorului. Antreprenorul este în insolvență, iar conform graficului realist, transmis de către acesta, având la baza resursele tehnice, umane și financiare de care dispune la acest moment, termenul de finalizare este 31.12.2025.

Lucrări de investiții pentru digitalizare și dezvoltarea gradului de automatizare

Dezvoltarea infrastructurii de automatizare și digitalizarea proceselor pentru obiectivele și echipamentele aflate în aria de operare a societății APA CANAL S.A. Galați reprezintă unul dintre cele mai importante obiective ale companiei, întrucât vor conduce la creșterea siguranței și calității serviciului de alimentare cu apă potabilă.

În acest scop, s-au realizat câteva investiții semnificative. În cadrul proiectului „Extinderea/modernizarea sistemului de monitorizare a sistemelor de apă – contorizare apă la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Apa Canal SA Galați”, co-finanțat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020, s-au achiziționat și montat în anul 2023 un număr de 11.690 de contoare electromagnetice cu citire la distanță – 6.650 de contoare pentru branșamentele nou executate din municipiul Galați și 5.040 de contoare în comunele Vânători, Frumușița, Scânteiești, Bălășești, Suceveni, Cudalbi.

Montarea acestor contoare de către Operatorul Regional APA CANAL S.A. Galați este parte a procesului de digitalizare a companiei, de eficientizare și optimizare a infrastructurii de apă din aria de operare. Utilizarea acestor contoare, cu capacitate de transmitere la distanță și cu clasă de precizie superioară, permite citirea exactă a consumului de apă, fără a mai fi necesară intrarea în căminele de branșament, eliminând astfel sincopele generate de imposibilitatea citirii din diverse motive – cămine aflate pe proprietate privată, subsoluri sau tunele tehnice vizitabile, cămine blocate, autovehicule parcate pe cămine etc., elimină greșeala umană din procesul de citire a contoarelor și de prelucrare a datelor, permite crearea unei baze de date care să răspundă în orice moment la aspecte privind situația contoarelor, starea fiecăruia, cantitatea de apă înregistrată. Mai mult, sistemul radio inteligent înregistrează și semnalează alarme în timp util pentru anumite consumuri nejustificate (pierderi de apă, contor blocat, sens inversat etc.).

În anul 2024, Operatorul APA CANAL S.A. Galați va realiza lucrări de mentenanță/revizie pentru cca. 20.000 de contoare din întreaga arie de operare

APA CANAL S.A. Galați a finalizat execuția unui număr de 91 de cămine de monitorizare a presiunii, debitului și concentrației de clor în rețeaua de apă potabilă a municipiului Galați, în cadrul Contractului GL-CL-01 „Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările Galați și Smârdan” din „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galati, în perioada 2014 – 2020”. Căminele sunt echipate cu sisteme de transmitere la distanță a acestor parametri, în timp real. Alimentarea echipamentelor de monitorizare se realizează prin intermediul panourilor fotovoltaice, motivat în principal de aspectul ecologic – protejarea mediului înconjurător prin folosirea energiei verzi.

Acțiunile derulate de operatorul APA CANAL S.A. Galați în scopul digitalizării se vor concretiza prin integrarea parametrilor de funționare ai sistemului de alimentare cu apă potabilă transmiși la distanță de echipamentele/senzorii de monitorizare a presiunii, debitului și concentrației de clor din aceste căminele în programul noului Dispecerat SCADA Regional.

În restul ariei de operare din județul Galați sunt executate peste 200 de cămine similare în Tecuci, Berești, Târgu Bujor, Liești, Ivești, Umbrărești, Barcea, Drăgănești, Movileni, Cosmești, Fundeni, Tudor Vladimirescu, Independența, Piscu, Braniștea, Șendreni, Cuza Vodă, Slobozia Conachi și Pechea.

În cursul anului 2024, APA CANAL S.A. Galați va achiziționa și 50 senzori de zgomot, care vor fi montați în galeriile edilitare, subterane. Semnalul acestora va fi recepționat în timp real în Dispeceratul SCADA, ceea ce va permite intervenția promptă pentru remedierea avariilor.

O altă investiție majoră finalizată în anul 2023 este realizarea celui mai mare parc fotovoltaic din regiunea de sud-est a României, cu o putere instalată de 2,8MW și energie produsă de 3.595,82 MWh/an. Cele 5.323 de panouri fotovoltaice sunt montate în 8 puncte de lucru din aria de operare, respectiv: Staţia de Epurare Galaţi, Staţia de Epurare Lieşti, Staţia de Epurare Pechea, Staţia de Epurare Tecuci, Uzina de Apă Galaţi, Frontul de captare Vadu Roşca, Staţia de Pompare Şerbeşti şi sediul central Apa Canal.

Această investiție, în valoare de aprox. 14.000.000 lei, face parte din programul de sustenabilitate al companiei, utilizarea energiei verzi contribuind la gestionarea responsabilă a resurselor de apă, reducerea amprentei de carbon și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

„Precizăm că APA CANAL SA Galați este unul dintre marii consumatori de energie electrică din județ, necesară funcționării tuturor obiectivelor din aria de operare (43 de unități administrativ-teritoriale). Ne dorim să contribuim la dezvoltarea durabilă a comunităților în care ne desfășurăm activitatea, prin investiții majore în infrastructura de apă și apă uzată, prin grija față de oameni, de apă și mediu”, încheie dl. Ing. Aurel Condurache, Director General APA CANAL S.A. Galați.

Citește și https://jurnaluldeafaceri.ro/aquaserv-contribuie-la-dezvoltarea-economica-si-sociala-a-comunitatii/