Stiri: Agricultura

Plati fermieri 2020

APIA: Carnetele de rentier agricol se vizează în perioada 1 martie – 31 august

19.02.2015

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează beneficiarii de rentă viageră că pentru a intra în posesia rentei cuvenite pentru anul 2014 trebuie să se prezinte la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în perioada 01 martie – 31 august 2015, pentru vizarea carnetelor de rentier agricol. În acest sens rentierii agricoli se pot prezenta la oricare centru judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.

De asemenea, rentierul agricol trebuie să prezinte carnetul de rentier agricol, contractul de arendare, actul de identitate în original, document coordonate bancare, precum şi decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată (acolo unde este cazul), pentru gradele de invaliditate I şi II, în original şi în copie.

APIA mai precizează că prezenţa anuală a rentierilor la sediile centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în perioada 01 martie – 31 august 2015, pentru vizarea carnetelor de rentier agricol este o condiţie esenţială pentru a beneficia de renta cuvenită aferentă anului 2014.