Stiri: Agricultura

Hibridul de floarea-soarelui P64LE162.

APIA: Cererile pentru reducerea accizei se depun la centrele județene ale Agenției

20.07.2015

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunţă potențialii beneficiari că în data de 14 iulie a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul MADR nr. 1727 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare și control, precum și a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

Pentru obținerea ajutorului de stat, beneficiarii completează o cerere de acord prealabil pentru finanțare, pe care o depun la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură sau al municipiului București pe raza cărora sunt situate exploatațiile agricole pentru care se solicită ajutorul de stat, sau unde au fost depuse cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafață sau  la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură sau al municipiului București la care au fost depuse cererile pentru finanțare prin rambursare în cadrul schemei de ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură, cu completările ulterioare.

Cererea de acord prealabil pentru finanțare se depune anual, pentru fiecare an calendaristic aferent perioadei de aplicare a schemei de ajutor de stat reglementată prin Hotărârea Guvernului nr.1174/2014, respectiv 2015-2020 inclusiv.

Pentru anul 2015, cererea de acord prealabil pentru finanțare se depune în termen de 15 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a Ordinului MADR nr. 1727/2015.

Beneficiarii sunt cei prevăzuți în cuprinsul dispozițiilor art. 4 din HG nr. 1174/2014.

Persoanele fizice pot fi acceptate ca potențiali beneficiari ai prezentei scheme dacă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul prealabil, dar nu mai târziu de data depunerii primei cereri trimestriale, se autorizează ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, conform OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Acordul prealabil pentru finanțare prin rambursare se emite de către centrele APIA județene, în termen de cel mult 10 lucrătoare de la data limită de depunere de depunere a cererilor.

Cererile de plată trimestriale se depun în condițiile prevăzute de art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014.

Pentru anul 2015, prima cerere de plată însumează cantitățile de motorină utilizate în trimestrele I și II ale anului 2015.